Ezekiele 28:1-26

 • Bupolofita ka za kulwanisa mulena wa Tire (1-10)

  • “Ni mulimu” (2, 9)

 • Pina ya malilo kabakala mulena wa Tire (11-19)

  • “Neuli mwa Edeni” (13)

  • “Kerubimi yetozizwe, yesileleza” (14)

  • “Kusaluka kufumanwa ku wena” (15)

 • Bupolofita ka za kulwanisa Sidoni (20-24)

 • Maisilaele bakakutisezwa kwa naha yabona (25, 26)

28  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, ubulelele mueteleli wa Tire, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bakeñisa kuli pilu yahao iikuhumusize,+ uzwelapili kubulela kuli: ‘Ni mulimu. Niina mwa lubona lwa mulimu fahalaa liwate.’+ Kono wena u mutu feela, hau mulimu,Nihaike kuli mwa pilu yahao uikutwa kuli u mulimu.   Bona! Ufita Daniele kwa butali.+ Hakuna likunutu zeupatezwi.   Uifumisize ka butali bwahao ni ka temuho yahao,Mi uzwelapili kukubukanya gauda ni silivera mwa mabulukelo ahao a bufumu.+   Butali bwahao mwa lipisinisi bukufumisize hahulu,+Mi pilu yahao yaikuhumusa kabakala sifumu sahao.”’  “‘Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bakeñisa kuli mwa pilu yahao uikutwa kuli u mulimu,   Nikutiseza bazwahule kuli bato kulwanisa, ili macaba anani situhu sesituna,+Mi bakacomola mikwale yabona kulwanisa bunde bwa butali bwahaoNi kusilafaza bunde bwahao bobukanya.+   Baka kushetumukiseza mwa mukoti,*Mi ukashwa lifu lelimaswe mwahalaa liwate lelitungile.+   Kana ukazwelapili kubulelela yakubulaya kuli: ‘Ni mulimu’? Ukafetuha mutu-tu feela, isiñi mulimu, mwa mazoho a baba kusilafaza.”’ 10  ‘Ukabulaiwa ki bazwahule sina mokubulaelwa babasika ya kwa mupato,Kakuli ki na yabulezi cwalo,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.” 11  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 12  “Mwanaa mutu, uopelele mulena wa Tire pina ya malilo, mi umubulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Batu nebalikanyisa bunde bwahao,*Neutezi butali+ mi neuli yomunde hahulu.+ 13  Neuli mwa Edeni, yona simu ya Mulimu. Neukabisizwe ka macwe kaufela a butokwa—Ili rubi, topazi, jaspe; krisolito, onikisi, ni jade; safiro, tekoisi,+ ni emeralda; Mi likabisa ni mone kukena macwe ao neli za gauda. Neliezizwe fa lizazi lene ubupilwe. 14  Neni kuketile sina kerubimi yetozizwe, yesileleza. Neubanga fa lilundu lelikenile la Mulimu,+ mi neuzamaya-zamaya mwahalaa macwe atuka mulilo. 15  Neusina mulatu mwa linzila zahao kuzwa lizazi leubupiwa Kufitela kusaluka kufumanwa ku wena.+ 16  Kabakala lipisinisi zahao zeñata,+ Waba wamifilifili hahulu, mi wakala kueza sibi.+Kabakaleo, nika kulundula fa lilundu la Mulimu sina yasilafezi mi nika kuyundisa,+ Wena kerubimi yesileleza, uzwe mwahalaa macwe atuka mulilo. 17  Pilu yahao yaikuhumusa kabakala bunde bwahao.+ Neusinyize butali bwahao kabakala bunde bwahao bobukanya.+ Nika kunepela fafasi.+ Nikatahisa kuli ube nto yekomokisa malena. 18  Kabakala mulatu wahao omutuna ni kusasepahala mwa lipisinisi zahao, usilafalize libaka zahao zekenile. Nikatahisa mulilo ku wena, mi uka kucisa.+ Nikatahisa kuli ufetuhe mufuse fa lifasi fapilaa baba kutalima kaufela. 19  Batu kaufela bane bakuziba mwahalaa macaba baka kutalima inze baikomokezi.+ Mafelelezo ahao akataha ka sipundumukela mi akaba amaswe,Mi hausana kuba teñi kamita.”’”+ 20  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 21  “Mwanaa mutu, talimisa pata yahao kwa Sidoni,+ mi upolofite litaba za kumulwanisa. 22  Ubulele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bona, nakulwanisa, wena Sidoni, mi nikakanyisezwa ku wena;Mi batu bakaziba kuli ki na Jehova hanika muatula ni hanika ikenisa ku yena. 23  Nika mulumela butuku bobuyambukela mi mali akabuba mwa makululu ahae. Mukwale hauka mutahela kuzwa mwa maneku kaufela, bababulailwe ku yena bakawa;Mi bakaziba kuli ki na Jehova.+ 24  “‘“Cwale ba ndu ya Isilaele habasana kupotolohiwa ki mikona yemaswe ni miutwa yebutuku,+ bona baba basheununa; mi batu bakaziba kuli ki na Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”’ 25  “‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Hanika kubukanya sinca ba ndu ya Isilaele kubazwisa mwa macaba mone bahasanyelizwe,+ nikakeniswa mwahalaa bona fapilaa macaba.+ Mi bakapila mwa naha yabona,+ yona yene nifile mutangaaka Jakobo.+ 26  Bakapila mwateñi inze baiketile+ mi bakayaha mandu ni kucala masimu a likota za veine,+ mi bakapila inze baiketile hanika atula batu kaufela baba bapotolohile baba basheununa;+ mi bakaziba kuli ki na Jehova Mulimu wabona.”’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “libita.”
Linzwi ka linzwi, “Ki wena yanaatama kwa bunde.”