Ezekiele 26:1-21

  • Bupolofita ka za kulwanisa Tire (1-21)

    • “Sibaka fokuyanehelwa matuwa” (5, 14)

    • Macwe ni mubu liyumbelwa mwa mezi (12)

26  Mwa silimo sabu 11, ka lizazi lapili la kweli, linzwi la Jehova lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, bakeñisa kuli Tire ubulezi ka za Jerusalema,+ kuli: “Ehee! Munyako wa macaba ulobilwe!+ Lika kaufela likataha ku na, mi cwale nikafuma haubona uyundisizwe’;  kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bona! Wena Tire, nakulwanisa, mi nikatahisa kuli macaba amañata akulwanise, sina liwate molitisezanga mandinda alona.  Bakasinya mamota a Tire ni kuwisaka litawala za mwateñi,+ mi nikazwisa mwateñi mubu ni kutahisa kuli abe licwe lelibenya, fokusina sesiñwi.  Ukaba sibaka fokuyanehelwa matuwa mwahalaa liwate.’+ “‘Kakuli ki na yabulezi cwalo,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘mi macaba aka muamuha tutu yahae.  Mi batu babayahile mwa litoloponyana ze mwa matuko ahae* bakabulaiwa ka mukwale, mi batu bakaziba kuli ki na Jehova.’  “Kakuli Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Hamubone! Nitisa Mulena Nebukadenezare* wa Babilona yazwa kwa mutulo kuli ato lwanisa Tire;+ ki mulena wa malena,+ yanani lipizi,+ likoloi za ndwa,+ masole babapahami lipizi, ni mpi ya masole* babañata.  Ukayundisa babayahile mwa litoloponyana ze mwa matuko ka mukwale, mi ukayaha limota lelika kubeya mwahali ni kuubela mulunda wa kukulwanisa ni kukuyemiseza tebe yetuna.  Ukatuba mamota ahao ka silwaniso sahae sa kutubakisa,* mi ukawisaka litawala zahao ka licapu zahae.* 10  Lipizi zahae likaba zeñata hahulu kuli mane lika kukwahela ka liluli, mi mulumo wa masole babapahami lipizi, wa mawili, ni wa likoloi, ukatahisa kuli mamota ahao azikinyehe ka nako yakakena mwa minyako yahao, sina baana babakena mwa muleneñi wa mamota asinyehile. 11  Litaku za lipizi zahae likahatikela mwa makululu ahao kaufela;+ ukabulaya sicaba sahao ka mukwale, mi misumo yahao yetiile ikawela fafasi ni kutubeha. 12  Bakauzwa bufumu bwahao, bakahapa libyana zahao,+ bawisake mamota ahao, ni kuwisaka mandu ahao amande; kihona bakayumbela mwa liwate macwe ahao, lika zahao zeezizwe fa kota, ni mubu wahao.’ 13  “‘Nikafelisa lilata la lipina zahao, mi mulumo wa liharepa zahao hausana kuutwahala.+ 14  Nikatahisa kuli ube licwe lelibenya, fokusina sesiñwi, mi ukafetuha sibaka fokuyanehiwa matuwa.+ Hausana kuyahiwa sinca, kakuli na Jehova, ki na yabulezi cwalo,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 15  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulelela Tire ki se, uli: ‘Kana lioli halina kungangama, hakuka utwahala mulumo wa kuwa kwahao, babashwa* habaka tonga, ni batu habaka bulaiwa mwahalaa hao?+ 16  Manduna kaufela ba mwa liwate bakazwa mwa mabona abona mi bakatubula liapalo zabona zetelele* ni liapalo zabona zekabisizwe, mi bakangangama. Bakaina fafasi inze bangangama, mi baka kulubukela inze baikomokezi.+ 17  Mi baka kuopelela pina ya malilo,+ inze bali ku wena: “Uyundile cwañi,+ wena yanaayahilwe mwa mawate, wena muleneñi oneulumbekwa;Wena ni bane bayahile ku wena* nemuli babamaata mwa liwate,+Nemutahisa sabo ku babayahile mwa lifasi kaufela! 18  Lioli likangangama fa lizazi la kuwa kwahao,Lioli za mwa liwate likaziyeleha hase uile.”’+ 19  “Kakuli, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Hanika kuyundisa sina mileneñi yesina batu, hanika kusinya ka mezi abifile ni mezi amaata haka kukwahela,+ 20  nikaisa wena ni babashetumukela mwa mukoti* kwa sibaka sa batu bakwaikale; nikatahisa kuli uyopila mwa sibaka sa kwatasi hahulu, sesiswana sina sibaka sakale sesisinyehile, hamoho ni babashetumukela mwa mukoti,+ kuli kusike kwafumanwa yakayaha ku wena. Kihona nikakanyisa* naha ya babapila. 21  “‘Nika kutahiseza sabo ka sipundumukela, mi hausana kubateñi.+ Baka kubata, kono hausana kufumanwa hape,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bana babasizana.”
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Linzwi ka linzwi, “batu.”
Kamba “mushini wahae wa kutubisa.”
Kamba “mikwale yahae.”
Linzwi ka linzwi, “bababulailwe.”
Kamba “koti yesina mazoho.”
Linzwi ka linzwi, “Yena ni bane bayahile ku yena.”
Kamba “libita.”
Kamba “nikakabisa.”