Ezekiele 25:1-17

  • Bupolofita ka za kulwanisa Amoni (1-7)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Moabi (8-11)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Edomo (12-14)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Filisita (15-17)

25  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, talimisa pata yahao kwa neku la Maamoni,+ mi upolofite litaba za kubalwanisa.+  Ubulele ka za Maamoni, uli: ‘Hamuutwe linzwi la Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bakeñisa kuli nemubulezi kuli ‘Ehee!’ ka za sibaka saka sesikenile hane sisilafalizwe, ni ka za naha ya Isilaele hane ibile matota, ni ka za ba ndu ya Juda hane baile mwa buhapiwa,  kabakaleo, nimifa kwa batu ba kwa Upa kuli mube saanda sabona. Bakayaha mafulo abona* ku mina ni kutoma litende zabona mwahalaa mina. Bakaca miselo yamina ni kunwa mabisi amina.  Nikatahisa kuli Raba+ ifetuhe mafulelo a likamele, ni naha ya Maamoni kuba sibaka sa mapumulelo a mitapi; mi mukaziba kuli ki na Jehova.”’”  “Kakuli Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bakeñisa kuli nemukambezi mazoho amina+ ni kuliza musindo ka mahutu amina, mi nemutabile munze munyefula kabakala zenetahezi naha ya Isilaele,+  kabakaleo, nika miotololela lizoho laka ni kumifa kwa macaba kuli amiamuhe tutu yamina. Nika mifelisa mwahalaa macaba ni kumiyundisa mwa linaha.+ Nika mifeza, mi mukaziba kuli ki na Jehova.’  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bakeñisa kuli Moabi+ ni Seiri+ baize: “Hamubone! Ba ndu ya Juda baswana sina macaba amañwi kaufela,”  nikwalula lineku leliñwi* la Moabi la kwa mileneñi yahae ye fa museto, yona mileneñi yeminde hahulu mwa* naha yahae, ili Beti-jeshimoti, Baale-meoni, kuyo fita ni kwa Kiriataimi.+ 10  Nika ifa hamoho ni Maamoni kwa batu ba kwa Upa kuli ibe saanda sabona,+ ilikuli Maamoni basike bahupulwa mwahalaa macaba.+ 11  Mi nikatahisa katulo yaka mwa Moabi,+ mi bakaziba kuli ki na Jehova.’ 12  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Edomo ukutiselize ba ndu ya Juda bumaswe, mi ubile ni mulatu omutuna ka kubakutiseza bumaswe;+ 13  kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Hape nika otololela Edomo lizoho laka, nibulaye mwateñi batu ni limunanu, mi nika mueza matota.+ Bakabulaiwa ka mukwale, kuzwa kwa Temani kuyo fita kwa Dedani.+ 14  ‘Nikakutiseza Edomo bumaswe bwahae ka lizoho la sicaba saka sa Isilaele.+ Bakatahiseza Edomo buhali bwaka ni mabifi aka, mi ki na yakakutiseza Maedomo bumaswe bwabona,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”’ 15  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bakeñisa sitoyo sabona sesisa feli, Mafilisita babile ni lunya mi babatile kukutiseza Maisilaele bumaswe bwabona ni kubayundisa.+ 16  Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Hamubone, niotololela lizoho laka kulwanisa Mafilisita,+ mi nikabulaya Makereti+ ni kuyundisa babasiyezi ku babayahile kwa munanga wa liwate.+ 17  Nika baatula ka likatulo zetuna za kubakutiseza bumaswe bwabona, ka likoto ze buhali, mi bakaziba kuli ki na Jehova hanika bakutiseza bumaswe bwabona.”’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “minganda yabona ya mamota.”
Kamba “yekabisa.”
Kamba “njetumuko.”