Ezekiele 19:1-14

  • 19 Pina ya malilo yebulela za manduna ba Isilaele (1-14)

19  “Uopele pina ya malilo yebulela za manduna ba Isilaele  uli:‘Maho neli mañi? Neli tau yamusali mwahalaa litau. Naabutanga mwahalaa litau za bana* zetiile mi naahulisa bana bahae.   Ahulisa yomuñwi wa bana bahae, mi mwana yo aba taunyana yetiile.+ Aituta kuzuma lifolofolo,Mane aca batu.   Macaba autwa zahae, amuswasa mwa mukoti waona,Mi amuisa kwa naha ya Egepita ka lumingo.+   Mahe alibelela, mi hasamulaho abona kuli nekusina sepo ya kuli ukakuta. Kihaa luma yomuñwi hape wa bana bahae, sina taunyana yetiile.   Ni yena azamaya mwahalaa litau zeñwi mi aba taunyana yetiile. Aituta kuzuma lifolofolo, mi mane aca batu.+   Azamaya inze ananalela mwahalaa litawala zabona zesilelelizwe mi asinya mileneñi yabona,Mi naha yeli matota yatala mulumo wa kubuluma kwahae.+   Macaba aazwa mwa likiliti za mwa matuko, ato mulwanisa kuli amukwahele ka kanyandi kaona,Mi yena aswasiwa mwa mukoti waona.   Bamubeya mwa sikalamunanga ka lumingo mi bamuisa ku mulena wa Babilona. Bayo mukwalela kwateñi, kuli linzwi lahae lisike lautwahala hape fa malundu a Isilaele. 10  Maho naaswana sina kota ya veine+ mwa mali ahao,* yecezwi kwatuko ni mezi. Neibeile miselo mi neinani mitai yemiñata kabakala mezi amañata. 11  Yaba ni mitai yetiile,* yakuezisa milamu ya babusi. Yahula mi yaba yetelele kufitelela likota zeñwi,Mi neibonahala kabakala butelele bwayona ni kabakala buñata bwa mitai ni matali ayona. 12  Kono akumulwa ka buhali+ ni kunepelwa fafasi,Mi miselo yahae yaomiswa ki moya ozwa kwa upa. Mitai yahae yetiile yalobakiwa mi yaoma,+ mi yaciswa ki mulilo.+ 13  Cwale ucezwi mwa lihalaupa,Mwa naha yeomile, yesina mezi.+ 14  Mulilo wayamba kuzwa kwa mitai yahae* mi wacisa mitainyana yahae ni miselo yahae,Mi nekusina mutai otiile one usiyezi, nekusina mulamu wa bulena.+ “‘Yeo ki yona pina ya malilo, mi ikaba pina ya malilo cwalo.’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “litau zabana za bulizi-lizi mwa mulala.”
Kamba mwendi, “sina kota ya veine ye mwa simu yahao ya likota za veine.”
Kamba “litupa zetiile.”
Kamba “litupa zahae.”