Ezekiele 15:1-8

  • Jerusalema, kota ya veine yesina tuso (1-8)

15  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, kota ya veine ishutanela kai ni likota zeñwi kaufela kamba mitai ya likota zeñwi kaufela za mwa mushitu?  Kana musumo wayona wakona kuitusiswa kwa kueza musebezi omuñwi? Kamba kana batu bakona kueza fateñi mapo fakupahekela lisebeliso?  Hamubone! Inepelwa mwa mulilo sina kota ya kukotezisa, mi mulilo uyongisa maneku ayona amabeli ni kuicisa fahali. Kana cwale isakona kuitusiswa kwa kueza musebezi omuñwi?  Niha neisali mutumbi, neisa koni kuitusiswa kwa kueza musebezi ufi kamba ufi. Kono cwale haisana kuba ni tuso ni yekana hase icile ni kuyonga mwa mulilo!”  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Sina kota ya veine yemwahalaa likota za mwa mushitu, zenifile sina likota za kukotezisa mulilo, nikaeza cwalo babayahile mwa Jerusalema.+  Nika balwanisa. Babandukile kwa mulilo, kono mulilo uka bayongisa. Mi mukaziba kuli ki na Jehova hanika balwanisa.’”+  “‘Mi nikafetula naha kuieza matota+ kabakala kuli habasika sepahala,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”

Litaluso ze kwatasi