Ezekiele 14:1-23

  • Babalapela milimu ya maswaniso banyaziwa (1-11)

  • Katulo ya Jerusalema haikoni kupicukwa (12-23)

    • Nuwe yalukile, Daniele, ni  Jobo (14, 20)

14  Mi baana-bahulu babañwi ba Isilaele bataha kuto ina fapilaa ka.+  Cwale linzwi la Jehova lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, baana ba, batundamezi kulatelela milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa,* mi babeile sisitataliso sesitahisa kuli sicaba sieze sibi. Kana naswanela kubalumeleza kuli banibuze?+  Cwale ambola ni bona mi ubabulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Haiba Muisilaele atundamena kulatelela milimu yahae ya maswaniso yenyenyisa ni kubeya sisitataliso sesitahisa kuli sicaba sieze sibi mi kihona ataha kuto buza mupolofita, na Jehova nika mualaba ka swanelo kulikana ni milimu yahae ya maswaniso yenyenyisa yemiñata.  Kakuli nikakenya sabo mwa lipilu za ba ndu ya Isilaele* kabakala kuli kaufelaa bona banifulalezi mi balatelezi milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa.”’+  “Kabakaleo, bulelela ba ndu ya Isilaele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Hamukute mi musiye milimu yamina ya maswaniso yenyenyisa ni kutuhela likezo zamina kaufela zenyenyisa.+  Kakuli haiba Muisilaele kamba muzwahule yapila mwa Isilaele aikauhanya ku na mi atundamena kulatelela milimu yahae ya maswaniso yenyenyisa ni kubeya sisitataliso sesitahisa kuli sicaba sieze sibi mi kihona ataha kuli abuze mupolofita waka,+ na Jehova, ki na yaka mualaba.  Nikalwanisa mutu yo ni kumueza sisupo sa temuso ni lishitanguti, mi nika mubulaya, nimuzwise mwa sicaba saka;+ mi mukaziba kuli ki na Jehova.”’  “‘Kono haiba mupolofita apumiwa mi afa kalabo, ki na Jehova yapumile mupolofita yo.+ Cwale nika muotololela lizoho laka ni kumuyundisa mwa sicaba saka sa Isilaele. 10  Bakalwala mulatu wabona; mulatu wa yabuza ukaswana ni mulatu wa mupolofita, 11  ilikuli ba ndu ya Isilaele batuhele kunikwenuhela ni kuisilafaza ka bufosi bwabona kaufela. Bakaba sicaba saka, mi na, nikaba Mulimu wabona,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.” 12  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 13  “Mwanaa mutu, haiba naha inifoseza ka kusasepahala, nika iotololela lizoho laka ni kufelisa lico* za mwateñi,+ mi nika ilumela lukupwe+ ni kubulaya batu ni lifolofolo mwateñi.”+ 14  “‘Baana babalaalu ba—bo Nuwe,+ Daniele,+ ni Jobo+—niha nebaka fumaneha mwateñi, nebaka ipilisa feela ili bona kabakala kuluka kwabona,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.” 15  “‘Mi hane nikatahisa kuli lifolofolo za mwa naheñi zebuhali lifite mwa naha ni kufukuza batu mwateñi* ni kuieza matota, kusina yafita mwateñi kabakala lifolofolo za mwa naheñi.+ 16  Ka na yapila,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘baana babalaalu ba, niha nebaka fumaneha mwateñi, nebasike bapilisa bana babona babashimani kamba babasizana; nebaka ipilisa feela ili bona, mi naha neikaba matota.’” 17  “‘Mi hane nikatisa mukwale fahalimwaa naha yeo,+ mi nali: “Mukwale ufite mwa naha ye,” ni kubulaya mwateñi batu ni lifolofolo,+ 18  baana babalaalu ba, niha nebaka fumaneha mwateñi, ka na yapila,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘nebasike bapilisa bana babona babashimani kamba babasizana; nebaka ipilisa feela ili bona.’” 19  “‘Mi hane nikalumela butuku bobuyambukela+ mwa naha yeo ni kuisululela buhali bwaka, ka kusulula mali kuli nibulaye batu ni lifolofolo mwateñi, 20  bo Nuwe,+ Daniele,+ ni Jobo+ niha nebaka fumaneha mwateñi, ka na yapila,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘nebasike bapilisa bana babona babashimani kamba babasizana; nebaka ipilisa feela ili bona kabakala kuluka kwabona.’”+ 21  “Kakuli Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Kukaba cwalo hanika luma likoto zaka zeene*+—ili mukwale, lukupwe, lifolofolo za mwa naheñi zebuhali, ni butuku bobuyambukela+—fahalimwaa Jerusalema kuli nibulaye batu ni lifolofolo mwateñi.+ 22  Kono babaka siyala mwateñi bakabanduka ni kuzwiswa mwateñi,+ ili bana babashimani ni babasizana. Bakataha ku mina, mi hamuka bona linzila zabona ni likezo zabona, mukaomba-ombiwa luli kabakala ziyezi yene nitisize fahalimwaa Jerusalema, kabakala lika kaufela zene niezize mwateñi.’” 23  “‘Baka miomba-omba hamuka bona linzila zabona ni likezo zabona, mi mukaziba kuli lika zene nitokwa kueza ku yona nenisika lieza kusina libaka,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Linzwi ka linzwi, “nikaswala ba ndu ya Isilaele mwa pilu yabona.”
Linzwi ka linzwi, “ni kuloba tukota twahao twa sinkwa.” Mwendi ili kutalusa tukota kone kubeiwa linkwa.
Kamba “kuitokwisa bana.”
Kamba “likatulo zaka zeene zetahisa kozi.”