Ezekiele 12:1-28

  • Kuhapiwa kwapolofitwa ka lika za swanisezo (1-20)

    • Libyana za kushimba mwa buhapiwa (1-7)

    • Nduna ukapila mwa lififi (8-16)

    • Sinkwa sa pilaelo, mezi a zesabisa (17-20)

  • Pulelo ya buhata iboniswa kuli ki ya buhata (21-28)

    • “Kwa manzwi aka, hakuna lelika liyehiswa” (28)

12  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, upila mwahalaa lusika lwa bakwenuheli. Banani meeto a kubonisa, kono hababoni, banani mazebe a kuutwisa, kono habautwi,+ kakuli ki lusika lwa bakwenuheli.+  Haili wena, mwanaa mutu, ulukise mushimbo wahao wa kuya ni ona mwa buhapiwa. Cwale musihali uye mwa buhapiwa inze baiponela. Uzwe mwa ndu yahao, uye mwa buhapiwa kwa sibaka sisili, inze baiponela. Mwendi bakalemuha, nihabali lusika lwa bakwenuheli.  Musihali, uzwise mushimbo wahao oulukisize kuya ni ona mwa buhapiwa inze baiponela, mi cwale manzibwana ufunduke sina yaiswa mwa buhapiwa inze baiponela.+  “Habanze baiponela, upunye lisuba mwa limota, mi uzwiseze mwateñi tutu yahao.+  Habanze baiponela, ukuleke tutu yahao fa liheta mi uilwale mwa lififi. Uikwahele kwa pata kuli usike wabona fafasi, kakuli nikueza sisupo ku ba ndu ya Isilaele.”+  Naeza kulikana ni mone nilaelezwi. Musihali, nazwisa mushimbo waka sina mushimbo wa kuya ni ona mwa buhapiwa, mi manzibwana, napunya lisuba mwa limota ka lizoho. Mi hase kuunsufezi, nazwisa tutu yaka, naikuleka fa liheta laka inze baiponela.  Kakusasana, linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, kana ba ndu ya Isilaele, lona lusika lwa bakwenuheli, nebasika kubuza kuli: ‘Uezañi?’ 10  Ubabulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Katulo ye, itela nduna+ wa mwa Jerusalema ni ba ndu ya Isilaele kaufela ba ba mwa muleneñi.”’ 11  “Ubulele, uli: ‘Ni sisupo ku mina.+ Sina feela moniezelize, ni bona bakaezwa cwalo. Bakaya mwa buhapiwa, mwa butanga.+ 12  Nduna ya mwahalaa bona ukakuleka tutu yahae fa liheta lahae mi ukafunduka ka nako ya lififi. Ukapunya lisuba mwa limota ni kuzwiseza mwateñi tutu yahae.+ Ukaikwahela kwa pata kuli asike abona fafasi.’ 13  Nikateya kanyandi kaka, fahalimwaa hae, mi ukaswasiwa mwa kanyandi kaka.+ Kihona nika mutisa kwa Babilona, kwa naha ya Makaladeya, kono haana kuibona; mi ki kona kwakayo shwela.+ 14  Mi batu kaufela babali ni yena, batusi bahae ni limpi zahae, nika bahasanyeza mwa maneku kaufela;+ mi nikacomola mukwale kuli nibalelekise.+ 15  Mi hanika balelekela mwahalaa macaba ni kubahasanyeza mwahalaa linaha, bakaziba kuli ki na Jehova. 16  Kono basikai ku bona nika bapilisa kwa mukwale, kwa lukupwe, ni kwa butuku bobuyambukela, kuli bayo bulela likezo zabona kaufela zenyenyisa mwahalaa macaba kobaka ya; mi bakaziba kuli ki na Jehova.” 17  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 18  “Mwanaa mutu, uce sinkwa sahao inze ungangama ni kunwa mezi ahao inze uziyelehile ni kuikalelwa.+ 19  Bulelela batu ba mwa naha, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulelela babayahile mwa Jerusalema mwa naha ya Isilaele ki se, uli: “Bakaca sinkwa sabona inze baikalezwi ni kunwa mezi abona inze basabile, kakuli naha yabona ikaba matota+ kabakala mifilifili ya batu kaufela babapila mwateñi.+ 20  Mileneñi mokuyahile batu ikasinyiwa, mi naha ikaba matota;+ mi mukaziba kuli ki na Jehova.”’”+ 21  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 22  “Mwanaa mutu, lishitanguti lelibulelwa mwa Isilaele, lelili: ‘Mazazi aya afela, mi pono kaufela haitalelezwi,’ litalusañi?+ 23  Kabakaleo, ubabulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Nikatahisa kuli pulelo yeo ifele, mi habasana kuitusisa yona sina lishitanguti mwa Isilaele.”’ Kono ubabulelele, uli: ‘Mazazi afakaufi,+ mi pono kaufela ikatalelezwa.’ 24  Kakuli hakusana kuba ni pono ya buhata kamba bulauli bwa buhata* mwahalaa ba ndu ya Isilaele.+ 25  ‘“Kakuli na, Jehova, nikabulela. Linzwi kaufela lenika bulela likaezwa, halina kuliyeha ni hanyinyani.+ Mwa mazazi amina,+ mina lusika lwa bakwenuheli, nikabulela linzwi ni kulipeta,” kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.’” 26  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 27  “Mwanaa mutu, batu ba mwa* Isilaele babulela kuli: ‘Pono yasweli kubona ki ya za nako ya kwapili, mi upolofita lika zekaezahala kwapili hahulu.’+ 28  Kabakaleo, ubabulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “‘Kwa manzwi aka, hakuna lelika liyehiswa; senibulela kaufela sikaezwa,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “bupumi.”
Linzwi ka linzwi, “ba ndu ya.”