Ezekiele 11:1-25

  • Manduna babamaswe banyaziwa (1-13)

    • Muleneñi ubapanywa kwa poto ya kuapehela (3-12)

  • Sepiso ya kukutiswa kwa naha yabona (14-21)

    • “Moya omunca” wafiwa (19)

  • Kanya ya Mulimu izwa mwa Jerusalema (22, 23)

  • Ezekiele wakuta mwa pono yefiwa Kaladeya (24, 25)

11  Mi moya waninanula ni kuniisa kwa munyako wa kwa upa wa ndu ya Jehova, ona munyako otalimezi kwa upa.+ Kwateñi, kwa makenelo a munyako, nabona baana ba 25, mi mwahalaa bona nekunani Jaazania mwanaa Azuri ni Pelatia mwanaa Benaya, bona manduna ba sicaba.+  Cwale ali ku na: “Mwanaa mutu, ba, ki bona baana babalela bumaswe ni kufa likelezo zemaswe mwa* muleneñi wo.  Babulela kuli: ‘Kana ye haki yona nako ya kuyaha mandu?+ Muleneñi wo ki* poto ya kuapehela,* mi luna lu nama.’+  “Kabakaleo, upolofite litaba za kubalwanisa. Upolofite, wena mwanaa mutu.”+  Cwale moya wa Jehova wataha ku na,+ mi ali ku na: “Bulela uli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Zemubulezi lilukile, mina ba ndu ya Isilaele, mi naziba zemunahana.*  Mubulaisize babañata mwa muleneñi mo, mi mutalize makululu a mwateñi ka litupu.”’”+  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Litupu zemulatakezi mwa muleneñi wo ki yona nama, mi muleneñi ki yona poto ya kuapehela.+ Kono mina mukazwisiwa mwateñi.’”  “‘Musabile mukwale,+ mi nika milwanisa ka mukwale,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.  ‘Nika mizwisa mwateñi ni kumifa mwa lizoho la bazwahule, mi nika miatula.+ 10  Mukabulaiwa ka mukwale.+ Nika miatulela kwa museto wa Isilaele,+ mi mukaziba kuli ki na Jehova.+ 11  Ku mina, muleneñi hauna kuba poto ya kuapehela, mi hamuna kuba nama mwateñi; nika miatulela kwa museto wa Isilaele, 12  mi mukaziba kuli ki na Jehova. Kakuli nemusika zamaya ka litaelo zaka ni kueza likatulo zaka,+ kono muezize ka kuya ka likatulo za macaba amipotolohile.’”+ 13  Hanifeza feela kupolofita, Pelatia mwanaa Benaya ashwa, mi nawela fafasi ka pata ni kulila ka linzwi lelituna, nali: “Mawe, wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa! Kana ukayundisa bo masiyaleti ba Isilaele?”+ 14  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 15  “Mwanaa mutu, banabahabo wena, bona babanani tukelo ya kuliulula mwahalaa banabahabo wena, hamoho ni ba ndu ya Isilaele kaufela, babulelezwi ki babayahile mwa Jerusalema kuli: ‘Musike mwasutelela ku Jehova. Naha ki yaluna; luifilwe sina saanda.’ 16  Kabakaleo, ubulele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Nihaike kuli nibalelekezi kwahule mwahalaa macaba mi nibahasanyelize mwa linaha,+ ka nakonyana nikafetuha sibaka sabona sesikenile mwa linaha mobaile.”’+ 17  “Kabakaleo, ubulele, uli: “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Hape nika mizwisa mwa macaba ni kumikopanya kuzwa mwa linaha momuhasanezi, mi nika mifa naha ya Isilaele.+ 18  Mi bakakutela mwateñi ni kuzwisa mwateñi lika kaufela zemasila ni likezo zenyenyisa.+ 19  Mi nika bafa pilu yeswalisani,*+ mi nikabeya ku bona moya omunca;+ mi nikazwisa pilu ya licwe mwa mibili yabona+ ni kubafa pilu ya nama,*+ 20  ilikuli bazamaye ka milao yaka, batokomele likatulo zaka ni kulimamela. Fohe bakaba sicaba saka, mi na, nikaba Mulimu wabona.”’ 21  “‘“Kono haili ba lipilu zetundamezi kueza lika zemasila ni likezo zenyenyisa, nikatahisa kuli zezwa mwa nzila yabona libe fahalimwaa litoho zabona,” kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.’” 22  Cwale likerubimi zananulela mafufa azona mwahalimu, mi mawili naali bukaufi ni zona,+ mi kanya ya Mulimu wa Isilaele neili fahalimwaa zona.+ 23  Mi kanya ya Jehova+ yakambama kuzwa mwa muleneñi, mi yayo yema fa lilundu kwa upa wa muleneñi.+ 24  Moya waninanula—nili mwa pono ka moya wa Mulimu—mi wanitisa kwa batu babahapilwe mwa Kaladeya. Cwale pono yene niboni yanisiya. 25  Mi nakala kubulelela batu babahapilwe lika kaufela zanaa nibonisize Jehova.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “likelezo za kulwanisa.”
Linzwi ka linzwi, “Yo ki yena,” ona muleneñi wa Jerusalema, ili mo Majuda nebanahana kuli nebaka silelezwa.
Kamba “poto ya mulomo omutuna.”
Kamba “lika zetaha mwa moya wamina.”
Fo kikuli, pilu yeutwa ketelelo ya Mulimu.
Linzwi ka linzwi, “pilu iliñwi.”