Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Buka ya Ezekiele

Likauhanyo

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Ezekiele mwa Babilona ubona lipono za Mulimu (1-3)

  • Pono ya koloi ya Jehova ya kwa lihalimu (4-28)

   • Liñungwa, lilu, ni mulilo (4)

   • Libupiwa zeene zepila (5-14)

   • Mawili amane (15-21)

   • Bulilo bobupazima sina mezi akangezi (22-24)

   • Lubona lwa Jehova (25-28)

 • 2

  • Ezekiele ufiwa musebezi wa kuba mupolofita (1-10)

   • ‘Ibe kuli bautwa kamba habautwi’ (5)

   • Kuboniswa muputo wa lipina za malilo (9, 10)

 • 3

  • Ezekiele ukaca muputo wafilwe ki Mulimu (1-15)

  • Ezekiele ukasebeza sina mulibeleli (16-27)

   • Kusaisa pilu kwa lika kutahisa mulatu wa mali (18-21)

 • 4

  • Kuambekwa kwa Jerusalema kwaboniswa (1-17)

   • Mulatu ulwaliwa ka mazazi a 390 ni mazazi a 40 (4-7)

 • 5

  • Kutulwa kwa Jerusalema kwaboniswa (1-17)

   • Milili yekutilwe Bapolofita ialuhanywa mwa likalulo zeetalu (1-4)

   • Jerusalema umaswe hahulu kufita macaba (7-9)

   • Bakwenuheli bafiwa likoto zeetalu (12)

 • 6

  • Kulwanisa malundu a Isilaele (1-14)

   • Milimu ya maswaniso yenyenyisa ikashubulwa (4-6)

   • “Mukaziba kuli ki na Jehova” (7)

 • 7

  • Mafelelezo atile (1-27)

   • Kozi yeipitezi (5)

   • Masheleñi alatakezwi mwa linzila (19)

   • Tempele ikasilafazwa (22)

 • 8

  • Ezekiele uiswa kwa Jerusalema mwa pono (1-4)

  • Lika zenyenyisa libonwa mwa tempele (5-18)

   • Basali balila kabakala Tamuzi (14)

   • Baana balapela lizazi (16)

 • 9

  • Babulai ba 6 ni muuna wa lunaka lwa inki (1-11)

   • Katulo ikakalela kwa sibaka sesikenile (6)

 • 10

  • Mulilo uungiwa mwahalaa mawili (1-8)

  • Likerubimi ni mawili zataluswa (9-17)

  • Kanya ya Mulimu yazwa mwa tempele (18-22)

 • 11

  • Manduna babamaswe banyaziwa (1-13)

   • Muleneñi ubapanywa kwa poto ya kuapehela (3-12)

  • Sepiso ya kukutiswa kwa naha yabona (14-21)

   • “Moya omunca” wafiwa (19)

  • Kanya ya Mulimu izwa mwa Jerusalema (22, 23)

  • Ezekiele wakuta mwa pono yefiwa Kaladeya (24, 25)

 • 12

  • Kuhapiwa kwapolofitwa ka lika za swanisezo (1-20)

   • Libyana za kushimba mwa buhapiwa (1-7)

   • Nduna ukapila mwa lififi (8-16)

   • Sinkwa sa pilaelo, mezi a zesabisa (17-20)

  • Pulelo ya buhata iboniswa kuli ki ya buhata (21-28)

   • “Kwa manzwi aka, hakuna lelika liyehiswa” (28)

 • 13

  • Kulwanisa bapolofita ba buhata (1-16)

   • Mamota abasizwe akawa (10-12)

  • Kulwanisa bapolofita ba buhata ba basali (17-23)

 • 14

  • Babalapela milimu ya maswaniso banyaziwa (1-11)

  • Katulo ya Jerusalema haikoni kupicukwa (12-23)

   • Nuwe yalukile, Daniele, ni  Jobo (14, 20)

 • 15

  • Jerusalema, kota ya veine yesina tuso (1-8)

 • 16

  • Lilato la Jehova ku Jerusalema (1-63)

   • Ufumanwa sina mwana ya yubekilwe (1-7)

   • Mulimu wamutinisa hande ni kueza tumelelano ya linyalo ni yena (8-14)

   • Uba yasasepahali (15-34)

   • Ufiwa koto kabakala kuli ki mubuki (35-43)

   • Ubapanywa ku Samaria ni Sodoma (44-58)

   • Mulimu uhupula tumelelano yahae (59-63)

 • 17

  • Lishitanguti la limbande zepeli ni kota ya veine (1-21)

  • Katainyana kakabunolo kakaba kota ya sidare yende hahulu (22-24)

 • 18

  • Mutu kaufela ukaikalabela libi zahae (1-32)

   • Moyo oeza sibi ukashwa (4)

   • Mwana haana kuba ni mulatu kabakala sibi sa ndatahe (19, 20)

   • Hatabeli lifu la yamaswe (23)

   • Kubaka kutahisa bupilo (27, 28)

 • 19

  • 19 Pina ya malilo yebulela za manduna ba Isilaele (1-14)

 • 20

  • Litaba ka za bukwenuheli bwa Maisilaele (1-32)

  • Maisilaele basepiswa kukutisezwa kwa naha yabona (33-44)

  • Bupolofita ka za kulwanisa naha ya kwa mboela (45-49)

 • 21

  • Mukwale wa Mulimu wa katulo wacomolwa (1-17)

  • Mulena wa Babilona ukalwanisa Jerusalema (18-24)

  • Nduna yamaswe wa Isilaele ukazwisiwa (25-27)

   • “Utubule kuwani ya bulena” (26)

   • “Kufitela hakuka taha yanani tukelo ya ka mulao” (27)

  • Mukwale wa kulwanisa Maamoni (28-32)

 • 22

  • Jerusalema, muleneñi onani mulatu wa kusulula mali (1-16)

  • Isilaele iswana sina masila asina tuso (17-22)

  • Bazamaisi ni batu ba mwa Isilaele banyaziwa (23-31)

 • 23

  • Basali bababeli babasa sepahali (1-49)

   • Ohola ni Asiria (5-10)

   • Oholiba ni Babilona ni Egepita (11-35)

   • Basali bababeli bafiwa koto (36-49)

 • 24

  • Jerusalema iswana sina poto ya kuapehela yetezi mafumi (1-14)

  • Lifu la musalaa Ezekiele ki sisupo (15-27)

 • 25

  • Bupolofita ka za kulwanisa Amoni (1-7)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Moabi (8-11)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Edomo (12-14)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Filisita (15-17)

 • 26

  • Bupolofita ka za kulwanisa Tire (1-21)

   • “Sibaka fokuyanehelwa matuwa” (5, 14)

   • Macwe ni mubu liyumbelwa mwa mezi (12)

 • 27

  • Pina ya malilo kabakala sisepe sesitiba sa Tire (1-36)

 • 28

  • Bupolofita ka za kulwanisa mulena wa Tire (1-10)

   • “Ni mulimu” (2, 9)

  • Pina ya malilo kabakala mulena wa Tire (11-19)

   • “Neuli mwa Edeni” (13)

   • “Kerubimi yetozizwe, yesileleza” (14)

   • “Kusaluka kufumanwa ku wena” (15)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Sidoni (20-24)

  • Maisilaele bakakutisezwa kwa naha yabona (25, 26)

 • 29

  • Bupolofita ka za kulwanisa Faro (1-16)

  • Egepita ukafiwa Babilona sina mupuzo (17-21)

 • 30

  • Bupolofita ka za kulwanisa Egepita (1-19)

   • Twaniso ya Nebukadenezare yapolofitwa (10)

  • Maata a Faro alobiwa (20-26)

 • 31

  • Kutulwa kwa Egepita, kota ya sidare yetelele (1-18)

 • 32

  • Pina ya malilo kabakala Faro ni Egepita (1-16)

  • Egepita ubulukiwa ni babasikaya kwa mupato (17-32)

 • 33

  • Misebezi ya mulibeleli (1-20)

  • Litaba za kutulwa kwa Jerusalema (21, 22)

  • Lushango loluya ku babayahile mwa matota (23-29)

  • Batu habalateleli lushango (30-33)

   • Ezekiele “uswana sina pina ya lilato” (32)

   • “Nekunani mupolofita mwahalaa bona” (33)

 • 34

  • Bupolofita ka za kulwanisa balisana ba Isilaele (1-10)

  • Jehova ubabalela lingu zahae (11-31)

   • “Mutangaaka Davida” ukabalisa (23)

   • “Tumelelano ya kozo” (25)

 • 35

  • Bupolofita ka za kulwanisa malundu a Seiri (1-15)

 • 36

  • Bupolofita ka za malundu a Isilaele (1-15)

  • Maisilaele bakutisezwa kwa naha yabona (16-38)

   • ‘Nikakenisa libizo laka lelituna’ (23)

   • “Sina simu ya Edeni” (35)

 • 37

  • Pono ya musindi wa masapo aomile (1-14)

  • Milamu yemibeli yakopanywa (15-28)

   • Sicaba silisiñwi sibusiwa ki mulena alimuñwi (22)

   • Tumelelano ya kozo ya kamita (26)

 • 38

  • Gogo ulwanisa Isilaele (1-16)

  • Jehova uhalifela Gogo (17-23)

   • ‘Macaba akaziba kuli ki na Jehova’ (23)

 • 39

  • Kuyundiswa kwa Gogo ni limpi zahae (1-10)

  • Kupumbekwa mwa Musindi wa Hamoni-Gogo (11-20)

  • Maisilaele bakutisezwa kwa naha yabona (21-29)

   • Moya wa Mulimu usululelwa Isilaele (29)

 • 40

  • Ezekiele utiswa kwa Isilaele mwa pono (1, 2)

  • Ezekiele ubona tempele mwa pono (3, 4)

  • Malapa ni minyako (5-47)

   • Munyako wa kwande wa kwa upa (6-16)

   • Lapa la kwande; minyako yemiñwi (17-26)

   • Lapa la mwahali ni minyako (27-37)

   • Mizuzu ya sebelezo ya tempele (38-46)

   • Aletare (47)

  • Malibela a tempele (48, 49)

 • 41

  • Sibaka sesikenile sa tempele (1-4)

  • Limota ni mizuzu ya mwa matuko (5-11)

  • Muyaho wa kwa wiko (12)

  • Miyaho yamishaliwa (13-15a)

  • Mwahali a sibaka sesikenile (15b-26)

 • 42

  • Macelo (1-14)

  • Maneku amane a tempele amishaliwa (15-20)

 • 43

  • Kanya ya Jehova itala mwa tempele (1-12)

  • Aletare (13-27)

 • 44

  • Munyako wa kwa mboelwa ukazwelapili kukwalwa (1-3)

  • Litaelo ka za bazwahule (4-9)

  • Litaelo zefiwa Malivi ni baprisita (10-31)

 • 45

  • Nubu yekenile ni muleneñi (1-6)

  • Kabelo ya nduna (7, 8)

  • Manduna bakasepahala (9-12)

  • Linubu za batu ni nduna (13-25)

 • 46

  • Linubu zefiwa ka linako zeñwi (1-15)

  • Molikaabelelwa libyana za nduna (16-18)

  • Libaka za kuapehela linubu (19-24)

 • 47

  • Nukana yebuba kuzwa mwa tempele (1-12)

   • Mezi aba buliba (2-5)

   • Mezi a mwa Liwate Lelishwile afoliswa (8-10)

   • Mataba hafoliswi (11)

   • Likota liitusiswa sina lico ni kufolisa (12)

  • Milulwani ya naha (13-23)

 • 48

  • Kupumiwa kwa naha (1-29)

  • Minyako ye 12 ya muleneñi (30-35)

   • Muleneñi obizwa “Jehova U Mwateñi” (35)