Exoda 40:1-38

  • Kutoma tabernakele (1-33)

  • Kanya ya Jehova itala mwa tabernakele (34-38)

40  Jehova kihaa li ku Mushe:  “Ka lizazi lapili mwa kweli yapili, ukatoma tabernakele, yona tende ya makopanelo.+  Ubeye aleka ya Bupaki mwa tabernakele,+ mi upate Aleka ka lisila.+  Ukakenya tafule+ mwateñi ni kulukisa lika za fateñi mi ukatisa matomelo a lilambi+ ni kutukisa lilambi zaona.+  Kihona ukabeya aletare ya gauda ya insense+ fapilaa aleka ya Bupaki ni kupaheka lisila la fa munyako wa tabernakele mwa sibaka salona.+  “Ukabeya aletare ya linubu za kucisa+ fapilaa munyako wa tabernakele, yona tende ya makopanelo,  mi ubeye mukeke mwahalaa tende ya makopanelo ni aletare ni kusela mwateñi mezi.+  Kihona ukaeza lapa+ lelipotoloha tabernakele ni kupaheka lisila+ la fa munyako wa lapa.  Kutuha fo, ukaanga oli ya kutozisa+ ni kutoza tabernakele ni ze mwateñi kaufela,+ mi uikenise ni kukenisa lisebeliso zayona kaufela, kuli ibe yekenile. 10  Ukatoza aletare ya linubu za kucisa ni lisebeliso zayona kaufela, mi ukenise aletare, kuli ibe aletare yekenile hahulu.+ 11  Mi utoze mukeke ni liseho laona mi uukenise. 12  “Kihona ukatisa Aruni ni bana bahae babashimani bukaufi ni munyako wa tende ya makopanelo, ni kubatapisa ka mezi.+ 13  Mi ukaapesa Aruni liapalo zekenile+ ni kumutoza+ ni kumukenisa, mi yena uka nisebeleza sina muprisita. 14  Hasamulaho, usuteleze bana bahae babashimani, mi ubaapese liapalo zetelele.+ 15  Uka batoza sina moutozelize ndataa bona,+ kuli banisebeleze sina baprisita, mi kutoziwa kwabona sina baprisita kukazwelapili kamita mwa masika abona kaufela.”+ 16  Mushe aeza kaufela zanaa mulaezi Jehova.+ Aeza honacwalo feela. 17  Ka kweli yapili mwa silimo sabubeli, fa lizazi lapili la kweli, tabernakele yatomiwa.+ 18  Mushe hanaatoma tabernakele, atoma matomelo ayona+ fafasi, ayemisa mafulemu,+ abeya mabalelo ayona,+ mi atoma misumo yayona. 19  Abapulela tende+ fahalimwaa tabernakele mi fahalimwaa yona abeya fateñi sikwahezo,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 20  Hasamulaho, aanga Bupaki+ mi abubeya mwa Aleka+ mi acomeka likota+ kwa Aleka ni kukwahela sikwahezo+ fahalimwaa Aleka.+ 21  Atisa Aleka mwa tabernakele mi apaheka lisila+ lelipata Aleka, alipaheka mwa sibaka salona ni kupata aleka ya Bupaki,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 22  Kutuha fo, abeya tafule+ mwa tende ya makopanelo kwa lineku la mutulo la tabernakele, ili kwabuse bwa lisila, 23  mi abeya fateñi linkwa+ fapilaa Jehova, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 24  Abeya matomelo a lilambi+ mwa tende ya makopanelo fapilaa tafule, kwa lineku leli kwa mboela wa tabernakele. 25  Atukisa lilambi+ fapilaa Jehova, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 26  Kutuha fo, abeya aletare ya gauda+ mwa tende ya makopanelo fapilaa lisila, 27  ilikuli insense yenunka hande+ itushaniseze fateñi musi,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 28  Kihona apaheka lisila+ la fa munyako wa tabernakele mwa sibaka salona. 29  Abeya aletare ya linubu za kucisa+ kwa munyako wa tabernakele, yona tende ya makopanelo, ilikuli afele fateñi nubu ya kucisa+ ni nubu ya bubeke, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 30  Kutuha fo, abeya mukeke mwahalaa tende ya makopanelo ni aletare mi asela mwateñi mezi a kutapa.+ 31  Mushe ni Aruni ni bana ba Aruni babashimani batapa kwa mazoho ni kwa mahutu ka mezi a mwa mukeke wo. 32  Nako kaufela hane baya kwa tende ya makopanelo kamba hane baatumela aletare, nebatapanga,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 33  Kwa mafelelezo, aeza lapa+ lelipotoloha tabernakele ni aletare mi apaheka lisila la kwa munyako wa lapa.+ Mi Mushe afeza kueza musebezi. 34  Mi lilu lakala kukwahela tende ya makopanelo, mi kanya ya Jehova yatala mwa tabernakele.+ 35  Mushe naasa koni kukena mwa tende ya makopanelo bakeñisa kuli lilu nelisiyezi fahalimwaa yona, mi kanya ya Jehova neitezi mwa tabernakele.+ 36  Mi lilu hane linanuhanga fahalimwaa tabernakele, Maisilaele nebafundukanga kuzwa mwa sibaka sene batibelezi ku sona kuya ku sesiñwi mwahalaa musipili wabona kaufela.+ 37  Kono lilu hane lisananuhi, nebasa fundukangi kufitela lizazi fone likananuhela lilu.+ 38  Kakuli lilu la Jehova nelikwahelanga tabernakele ka nako ya musihali, mi mulilo neusiyalanga fahalimwaa yona ka nako ya busihu, ba ndu ya Isilaele kaufela banze baiponela mwahalaa musipili wabona kaufela.+

Litaluso ze kwatasi