Liñolo Labubeli Kwa Matesalonika 2:1-17

  • Mutu yasamameli mulao (1-12)

  • Kelezo ya kuyema inze lutiile (13-17)

2  Kono ka za kubateñi kwa Mulenaa luna Jesu Kreste+ ni za kukubukanywa kwaluna ku yena,+ mizwale, lumikupa  kuli musike mwatuhelela minahano yamina kulyanganiswa ka bubebe kamba kufilikanywa, ibe ka pulelo ya moya*+ kamba ka linzwi la mwa mulomo kamba ka liñolo lelibonahala kuzwa ku luna, lelibulela kuli lizazi la Jehova*+ lifitile.  Mutu asike amiyembulula* ka mukwa ufi kamba ufi, kakuli lizazi leo halina kutaha konji pili hase kutile bukwenuheli+ mi kupatululwe mutu yasamameli mulao,+ yena mwanaa sinyeho.+  Ki muhanyezi mi uipahamisa fahalimwaa mutu kaufela yabizwa mulimu kamba nto yelapelwa,* kuli mane uina mwa tempele ya Mulimu, ka kubonisa fa nyangela kuli yena ki mulimu.  Kana hamuhupuli kuli hane nisali ni mina, neni mibulelelanga litaba ze?  Mi cwale mwaziba nto yesweli kumutibela, ilikuli apatululwe ka nako yahae.  Ki niti, kunutu ya kusamamela mulao ko ikalile kale kusebeza,+ kono ikasebeza feela sina kunutu kuisa fakabela siyo yena yatibezi mutu yasamameli mulao.  Mi fo luli, mutu yasamameli mulao yo ukapatululwa, ili yo Mulena Jesu akabulaya ka moya wa mulomo wahae+ ni kumuyundisa muta kubateñi kwa Jesu+ kubonahala.  Kono kubateñi kwa mutu yasamameli mulao kuezahala ka maata a Satani+ ili ka musebezi kaufela omaata ni ka lisupo za buhata ni ka zekomokisa*+ 10  ni ka mufuta kaufela wa bupumi bobusika luka+ ku babashwa, kuli ibe koto ku bona kakuli nebasika amuhela ni kulata niti kuli bakone kupiliswa. 11  Ki lona libaka Mulimu hatuhelela kuli mafosisa abakeluse, kuli balumele buhata,+ 12  ilikuli kaufelaa bona baatulwe bakeñisa kuli nebasika lumela niti kono nebatabezi kusaluka. 13  Kono lutamehile kuitumela ku Mulimu kamita kabakala mina mizwale babalatwa ki Jehova,* kakuli kuzwa kwa makalelo Mulimu naamiketile+ kuli mupiliswe ka kumikenisa+ ka moya wahae ni ka kulumela kwamina mwa niti. 14  Naamibizelize kwa taba yeo, ka taba yende yelushaela, kuli mufumane kanya ya Mulenaa luna Jesu Kreste.+ 15  Ka mukwa ocwalo mizwale, muyeme inze mutiile+ mi mukumalele ku zene mulutilwe,+ ibe kuli neli ka linzwi la mwa mulomo kamba neli ka liñolo lelizwa ku luna. 16  Mi haike Mulenaa luna Jesu Kreste ni Mulimu Ndataa luna, yalulatile+ ni kulufa kuomba-ombiwa kokusa feli ni sepo yende+ ka sishemo sahae, 17  baomba-ombe lipilu zamina ni kumitiisa mwa musebezi kaufela omunde ni mwa linzwi kaufela lelinde.

Litaluso ze kwatasi

Mubone Litaluso za Manzwi, “Moya.”
Kamba “amipuma.”
Kamba “yekutekwa.”
Kamba “lisupo.”