Liñolo Lapili ku Timotea 4:1-16

  • Temuso ka za lituto za madimona (1-5)

  • Mwakubela sikombwa sesinde sa Kreste (6-10)

    • Shutano ya kutwaelisa mubili ni kusepahala ku Mulimu (8)

  • Mutokomele tuto yamina (11-16)

4  Kono linzwi la moya libulela patalaza kuli mwa linako za kwapili babañwi bakazwa mwa tumelo, ka kuisa pilu kwa litaba za moya zekelusa+ ni lituto za madimona,  ka buipi bwa batu bababulela buhata,+ babanani mazwalo ababuzwi inge ka sipi yecisa.  Bakahanisa batu kunyala ni kunyalwa+ ni kulaela batu kuambuka lico+ zeo Mulimu naabupile kuli liciwe+ ka buitumelo ki babanani tumelo+ ni babaziba niti ka kunepahala.  Kakuli lika kaufela zabupile Mulimu ki zende,+ mi hakuna sesilukela kuhaniwa+ haiba siamuhelwa ka buitumelo,  kakuli sikenisizwe ka linzwi la Mulimu ni tapelo yesilapelezwi.  Ka kufa mizwale kelezo ye, ukaba sikombwa yomunde wa Kreste Jesu, yafepilwe ka manzwi a tumelo ni a tuto yende yeulatelezi ka tokomelo.+  Kono uhane makande a buhata a kashwau,+ aswana ni akandekwa ki basali-bahulu. Kono cwale uitwaeze kusepahala ku Mulimu sina ona mulelo wahao.  Kakuli lipapali za kutwaeza mubili* zatusa hanyinyani, kono kusepahala ku Mulimu kutusa mwa lika kaufela, kakuli kulusepisa bupilo bwa cwale ni bobusa taha.+  Taba ye ki ya niti mi ilukela kuamuhelwa ka pilu kaufela. 10  Ki lona libaka halusebeza ka taata ni kuikataza,+ kakuli lusepile Mulimu yapila, yali Mupilisi+ wa batu ba mufuta kaufela,+ sihulu wa babasepahala. 11  Uzwelepili kufa litaelo ze, ni kuliluta. 12  Ubone teñi kuli hakuna mutu yakunyaziseza kabakala bucaha bwahao. Kono ube mutala ku babasepahala mwa kubulela, mwa muzamao, mwa lilato, mwa tumelo, ni mwa bukeni. 13  Uzwelepili kuikataza kubala fapilaa nyangela,+ kueleza,* ni kuluta, kufitela nitaha. 14  Usike wakeshebisa mpo yeli ku wena yene ufilwe ka bupolofita bone bufilwe sitopa sa baana-bahulu sene sibeile mazoho asona fahalimwaa hao.+ 15  Unahanisise* lika ze; ulitundamene, kuli zwelopili yahao ilemuhiwe ka kutala ki batu kaufela. 16  Uzwelepili kutokomela mikwa yahao ni tuto yahao.+ Utundamene mwa lika ze, kakuli ka kueza cwalo ukaipilisa ni kupilisa baba kuutwa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lipapali zetiisa mubili.”
Kamba “kususueza.”
Kamba “Ukengeyele.”