1 Samuele 7:1-17

  • Aleka i mwa Kiriati-jearimi (1)

  • Samuele ufa susuezo yeli: ‘Musebeleze feela Jehova’ (2-6)

  • Maisilaele batula mwa Mizipa (7-14)

  • Samuele uatulela Maisilaele (15-17)

7  Baana ba mwa Kiriati-jearimi bato nga Aleka ya Jehova, baiisa kwa ndu ya Abinadabi+ ye fa lilundu, mi baketa mwanaa hae Eliazare kuli ababalele Aleka ya Jehova.  Kwafita nako yetelele, ili lilimo ze 20, kuzwa foitisezwa Aleka mwa Kiriati-jearimi, mi ba ndu ya Isilaele kaufela bakala kubata* Jehova.+  Samuele kihaa bulelela ba ndu ya Isilaele kaufela, ali: “Haiba mwakutela ku Jehova ka pilu yamina kaufela,+ muzwise milimu isili+ ni maswaniso a Ashitaroti+ a mwahalaa mina, muise pilu yamina kaufela ku Jehova mi musebeleze feela yena,+ mi uka milamulela kwa Mafilisita.”+  Maisilaele kiha bazwisa maswaniso a Baale ni a Ashitaroti mwahalaa bona mi basebeleza feela Jehova.+  Cwale Samuele ali: “Hamukopanye Maisilaele kaufela mwa Mizipa,+ mi nika milapelela ku Jehova.”+  Kiha bakopana hamoho mwa Mizipa, baka mezi ni kuasululela fapilaa Jehova, mi baitima lico lizazi leo.+ Teñi ko, bali: “Lufoselize Jehova.”+ Mi Samuele akala kuatulela+ Maisilaele mwa Mizipa.  Mafilisita habautwile kuli Maisilaele bakopani hamoho kwa Mizipa, malena ba Mafilisita+ baya kuli bayo lwanisa Maisilaele. Maisilaele habautwa cwalo, basaba Mafilisita.  Ka mukwa ocwalo, Maisilaele babulelela Samuele, bali: “Usike watuhela kukupa ku Jehova Mulimu waluna kuli alutuse+ ni kululamulela mwa mazoho a Mafilisita.”  Samuele kihaa nga ngunyana yesaanya mi aifa Jehova sina nubu ya kucisa+ yefiwa mutumbi; Samuele akupa ku Jehova kuli atuse Isilaele, mi Jehova amualaba.+ 10  Samuele hanaanzaa fa nubu ya kucisa, Mafilisita basutelela kuli balwanise Isilaele. Cwale Jehova alumiseza Mafilisita mishika yemituna+ ka lizazi leo, mi atahisa kuli balyangane,+ mi batulwa ki Maisilaele.+ 11  Honafo baana ba Isilaele bazwa mwa Mizipa mi bandongwama Mafilisita, banze bababulaya kuyo fita ni kwa mboela wa Beti-kara. 12  Cwale Samuele aanga licwe,+ alitoma mwahalaa Mizipa ni Jeshana, mi alibeya libizo la Ebenezere,* kakuli naaize: “Jehova ulutusize kufitela cwale.”+ 13  Mafilisita batulwa cwalo, mi nebasika kutela hape mwa naha ya Isilaele;+ mi lizoho la Jehova lazwelapili kulwanisa Mafilisita mwa mazazi kaufela a bupilo bwa Samuele.+ 14  Hape mileneñi yene bahapile Mafilisita kwa Maisilaele yakutela kwa Maisilaele, kukalela kwa Ekroni kuyo fita kwa Gati, mi Maisilaele bakutelwa ki naha yabona yenehapilwe ki Mafilisita. Mi hape kwaba ni kozo mwahalaa Maisilaele ni Maamori.+ 15  Samuele azwelapili kuatulela Maisilaele mwa bupilo bwahae kaufela.+ 16  Silimo ni silimo naatamanga musipili wa kuya kwa Betele,+ kwa Giligali,+ ni kwa Mizipa,+ inzaa atulela Maisilaele mwa libaka zeo kaufela. 17  Kono naakutanga kwa Rama,+ kakuli ki kona kone kuinzi ndu yahae, mi ni kona naatulelanga Maisilaele. Mi kwateñi ayahela Jehova aletare.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kulilela.”
Lelitalusa “Licwe Lelitusa.”