1 Samuele 29:1-11

  • Mafilisita bakakanya busepahali bwa Davida (1-11)

29  Mafilisita+ bakopanya limpi zabona kaufela mwa Afeki, mi Maisilaele nebatibelezi kwatuko ni liweluwelu la mwa Jizireele.+  Mi malena ba Mafilisita nebanze bazamaya ni litopa zabona za baana babaeza mianda ni za baana babaeza likiti, mi Davida ni baana bahae neba bazamaya mwamulaho, bali hamoho ni Akishi.+  Kono manduna ba Mafilisita bali: “Maheberu ba, babatañi kwanu?” Akishi aalaba manduna ba Mafilisita, ali: “Yo ki Davida, mutangaa Mulena Saule wa Isilaele, mi saainzi ni na nako yelikana silimo kamba kufitelela.+ Hanisika fumana mulatu niomukana ku yena kuzwa lizazi labalehela ku na kuto fita ni la kacenu.”  Kono manduna ba Mafilisita banyemela Akishi, mi bali ku yena: “Bulelela muuna yo kuli akute.+ Akutele kwa sibaka sene umufile. Usike wamulumeleza kuya ni luna kwa ndwa, kuli asike alufetuhela haluli kwa ndwa.+ Kakuli ukatabisa cwañi mulenaa hae kwandaa kuli abulaye masole baluna?  Kana yo haki yena Davida yene baopezi ka zahae banze babina, bali: ‘Saule ubulaile babaeza likiti,Mi Davida ubulaile babaeza likiti zemashumi-shumi’?”+  Cwale Akishi+ abiza Davida mi ali ku yena: “Ka Jehova yapila, naziba kuli u mutu yasepahala, mi nenika tabela kuli uye kwa ndwa ni mpi yaka,+ kakuli hanisika fumana mulatu niomukana ku wena kuzwa lizazi leutaha ku na kuto fita ni kacenu.+ Kono malena haba kusepi.+  Cwale ukute ka kozo, mi usike waeza nto yekahalifisa malena ba Mafilisita.”  Kono Davida ali ku Akishi: “Nikuteleñi? Niezizeñi? Ki mulatu mañi oufumani ku mutangaa hao kuzwa lizazi lenitaha ku wena kuto fita kacenu? Kiñi hanihaniswa kuya ni wena kuyo lwanisa lila za mulena muñaaka?”  Akishi aalaba Davida, ali: “Ku na, ubile mutu yomunde sina lingeloi la Mulimu.+ Kono manduna ba Mafilisita baize: ‘Usike wamulumeleza kuya ni luna kwa ndwa.’ 10  Cwale kamuso uzuhe isali kakusasana hamoho ni batanga ba mulenaa hao bane batile ni wena; uzuhe mi ufunduke isali kakusasana, kusapatalala feela.” 11  Ka mukwa ocwalo, Davida ni baana bahae bazuha isali kakusasana mi bakutela kwa naha ya Mafilisita, mi Mafilisita bona baya kwa Jizireele.+

Litaluso ze kwatasi