1 Samuele 27:1-12

  • Davida ufiwa muleneñi wa Zikilagi ki Mafilisita (1-12)

27  Kono Davida aipulelisa mwa pilu yahae, ali: “Zazi leliñwi Saule uka nibulaya. Sesinde kikuli nisabele+ kwa naha ya Mafilisita; mi Saule ukatuhela kunizuma mwa naha kaufela ya Isilaele,+ mi nikabanduka kwa lizoho lahae.”  Davida kihaa nanuha ni baana ba 600+ bane bali ni yena mi aya ku Akishi+ mwanaa Maoki, mulena wa Gati.  Davida aina ni Akishi mwa Gati, yena ni baana bahae, muuna ni muuna ali ni ba ndu yahae. Davida naali ni basali bahae bababeli, bo Akinoami+ wa kwa Jizireele ni Abigaili+ wa kwa Karmele, mbelwa wa Nabali.  Saule hasaabihezwi kuli Davida ubalehezi kwa Gati, atuhela kumuzuma.+  Davida kihaa li ku Akishi: “Haiba unishemubile, haba nife sibaka ku omuñwi wa minzi ye mwa matuko kuli nipile mwateñi. Kakuli mutangaa hao ukapila cwañi mwa muleneñi ulimuñwi hamoho ni wena?”  Cwale Akishi amufa Zikilagi+ ka lizazi leo. Ki lona libaka Zikilagi haili muleneñi wa malena ba Juda kuto fita ni la kacenu le.  Nako* kaufela yanaatandile Davida mwa minzi ya Mafilisita ye mwa matuko neli silimo silisiñwi ni likweli zeene.+  Davida ni baana bahae nebayo lwanisanga Mageshuri,+ Magirizi, ni Maamaleke,+ kakuli nebayahile mwa naha yenekalela mwa Telami kuisa kwa Shuri+ mane kuyo fita ni kwa naha ya Egepita.  Davida hanaayo lwanisanga naha, naasasiyangi muuna kamba musali inze apila,+ kono naahapanga lingu, likomu, limbongolo, likamele, ni liapalo, mi hasamulaho naakutelanga ku Akishi. 10  Akishi hanaa mubuzanga kuli: “Neuizo hapela kai kacenu?” Davida naamualabanga kuli: “Neniizo hapela kwa mboela* wa Juda”+ kamba “Neniizo hapela kwa mboela wa Majerameele”+ kamba “Neniizo hapela kwa mboela wa Makeni.”+ 11  Davida naasasiyangi muuna kamba musali inze apila kuli abatise kwa Gati, kakuli naali: “Kuli basike bashongolola seluezize, mi babulele, bali: ‘Ki mona mwaezelize Davida cwalo.’” (Mi wo waba ona mukwa wa Davida nako kaufela yanaapilile mwa minzi ya Mafilisita ye mwa matuko.) 12  Ka mukwa ocwalo, Akishi akolwa Davida, mi aipulelisa, ali: ‘Kaniti Davida ufetuhile sila mwahalaa sicaba sahae sa Isilaele, mi ukaba mutangaaka kuya kuile.’

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Palo ya mazazi.”
Kamba “kwa Negebe.”