1 Samuele 16:1-23

  • Samuele utoza Davida kuli abe mulena yatatama (1-13)

    • “Jehova yena ubona sesi mwa pilu” (7)

  • Moya wa Mulimu uzwiswa ku Saule (14-17)

  • Davida ukalisa kulizezanga Saule harepa (18-23)

16  Kwa mafelelezo, Jehova ali ku Samuele: “Ukalila Saule+ ka nako yekuma kai, kakuli nimuhanile kuli abe mulena wa Isilaele?+ Taza lunaka lwahao ka oli+ mi uye. Nika kuluma ku Jese+ wa mwa Betelehema, kakuli niiketezi yomuñwi wa bana bahae kuli abe mulena.”+  Kono Samuele ali: “Nikaya cwañi? Saule hakautwa taba yeo, uka nibulaya.”+ Jehova amualaba, ali: “Hakuye ni nkomwana mi uyo li: ‘Nitilo fa Jehova sitabelo.’  Umeme Jese kwa sitabelo; mi nika kuzibisa seuswanela kueza. Utoze yenika kusupeza.”+  Samuele aeza sanaabulezi Jehova. Hapunya mwa Betelehema,+ baana-bahulu ba muleneñi banjanja habakopana ni yena, mi bali: “Kana utaha ka kozo?”  Yena ali: “Nitaha ka kozo. Nitilo fa Jehova sitabelo. Hamuikenise, mi mutahe ni na kwa sitabelo.” Kihaa kenisa Jese ni bana bahae babashimani, mi hasamulaho ababizeza kwa sitabelo.  Habafita mi habona Eliabi,+ ali: “Kaniti yo ki yena mutoziwa wa Jehova.”  Kono Jehova ali ku Samuele: “Usike watalima ponahalo yahae ni butelele bwahae,+ kakuli nimuhanile. Mwabonela mutu haki mona mwabonela Mulimu, kakuli mutu ubona ponahalo ya kwande, kono Jehova yena ubona sesi mwa pilu.”+  Jese kihaa biza Abinadabi+ mi amufitisa fapilaa Samuele, kono yena ali: “Jehova haasika muketa ni yena yo.”  Kutuha fo, Jese atisa Shamaha,+ kono Samuele ali: “Jehova haasika muketa ni yena yo.” 10  Jese atisa bana bahae babashimani ba 7 fapilaa Samuele, kono Samuele ali ku Jese: “Hakuna ku bona yaketilwe ki Jehova.” 11  Kwa mafelelezo, Samuele ali ku Jese: “Kana ki fona fobafelela bana bahao babashimani fa? Yena ali: “Yasiilwe ki yomunyinyani ka kufitisisa;+ ulisa lingu.”+ Samuele kihaa li ku Jese: “Luma batu bayo muunga, kakuli haluna kuca lico asika fita kale.” 12  Kihaa luma mutu kuyo muunga mi amutisa. Cwale naali yomufubelu, wa meeto amande, ni yabuheha.+ Jehova kihaa li ku Samuele: “Nanuha, umutoze, kakuli ki yena yo!”+ 13  Samuele kihaa nga lunaka lwa oli+ mi amutoza inzaa li fapilaa bahulwani bahae. Mi moya wa Jehova wakala kufa Davida maata kuzwa ka lona lizazi leo.+ Hasamulaho Samuele ananuha mi aikela kwa Rama.+ 14  Cwale moya wa Jehova neuzwile ku Saule,+ mi moya omaswe* ozwa ku Jehova wamukataza.+ 15  Batanga ba Saule bali ku yena: “Bona, moya omaswe ozwa ku Mulimu wakukataza. 16  Shangwe mulenaa luna, hakulaele batanga bahao baba fapilaa hao kuli babate mutu yaziba kuliza harepa ka bukwala.+ Moya omaswe ozwa ku Mulimu hauka tahanga ku wena, mutu yo ukalizanga harepa, mi ukayoyelwa.” 17  Saule kihaa bulelela batanga bahae, ali: “Hamu nibatele mutu yaziba kuliza hande, mi munitiseze yena.” 18  Yomuñwi wa batanga ali: “Bona! Niboni mwanaa Jese wa mwa Betelehema yaliza ka bukwala, mi ki ndwalume yamaata.+ Uziba kubulela hande,+ mi wabuheha, mi Jehova uinzi ni yena.”+ 19  Saule kihaa luma linumwana ku Jese, ali: “Nilumele Davida mwanaa hao, yalisa lingu.”+ 20  Ka mukwa ocwalo, Jese aanga mbongolo, abeya fateñi sinkwa, ni mukotana wa litalo wa waine, ni pulinyana, mi alilumela Saule ka Davida mwanaa hae. 21  Davida kihaa taha ku Saule mi akala kumusebeleza.+ Saule alata hahulu Davida, mi Davida aba mulwali wa lilwaniso zahae. 22  Saule aluma liñusa ku Jese, ali: “Nikupa kuli Davida azwelepili kunisebeleza, kakuli nimulatile.” 23  Moya omaswe ozwa ku Mulimu hane utahanga ku Saule, Davida naanganga harepa ni kuiliza, mi Saule naayoyelwanga ni kuikutwa hande, mi moya omaswe neuzwanga ku yena.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba, “tengamo yemaswe.” Jehova naatuhelezi Saule kukatazwa ki munahano wahae.