Liñolo Labubeli Makorinte 8:1-13

  • Ka za lico zefiwa milimu ya maswaniso (1-13)

    • Ku luna kunani feela Mulimu alimuñwi (5, 6)

8  Cwale ka za lico zefiwa kwa milimu ya maswaniso+ Lwaziba kuli kaufelaa luna lunani zibo.+ Zibo itahisa kuitundumuna, kono lilato layahisa.+  Haiba mutu anahana kuli unani saziba, hasika siziba kale kulikana ni mwaswanela kusizibela.  Kono haiba mutu ulata Mulimu, mutu yo uzibwa ki Mulimu.  Cwale ka za kuca lico zefilwe kwa milimu ya maswaniso, lwaziba kuli mulimu wa siswaniso haki sesiñwi+ mwa lifasi, ni kuli Mulimu ki alimuñwi feela.+  Kakuli niha kunani zebaanga batu kuli ki milimu, ibe kwa lihalimu kamba fa lifasi,+ sina hakunani “milimu” yemiñata ni “malena” babañata,  ku luna kunani feela Mulimu alimuñwi,+ yena Ndate,+ yo lika kaufela lizwa ku yena mi luna lupilela yena;+ mi kunani feela Mulena alimuñwi, yena Jesu Kreste, yo lika kaufela litile ka yena,+ mi luna lupila ka yena.  Niteñi haki batu kaufela babanani zibo yeo.+ Kono babañwi, bakeñisa swalisano yabona ni mulimu wa siswaniso mwa nako ya kwamulaho, baca lico inge kuli ki zefilwe sina sitabelo ku mulimu wa siswaniso,+ mi lizwalo labona, kabakala kuli lafokola, lisilafezi.+  Kono sico hasina kulusuteleza ku Mulimu;+ halusa ci, halusinyehelwi ki sesiñwi, mi niha luca, hakuna selufumana.+  Kono mutokomele kuli tukuluho yamina ya kuiketela, ka mukwa omuñwi haifetuhi sitataliso ku babafokola.+ 10  Kakuli haiba yomuñwi yafokola abona wena yanani zibo yecwalo inze uca mwa tempele ya mulimu wa siswaniso, kana lizwalo la yo yafokola halina kususuezwa kuli mane ace lico zefilwe kwa milimu ya maswaniso? 11  Cwale ka zibo yahao, mutu yafokola wasinyeha, yena muzwale wahao yanaashwezwi ki Kreste.+ 12  Hamufoseza mizwale bamina ni kuholofaza mazwalo abona afokola ka kueza cwalo,+ mufoseza Kreste. 13  Ki lona libaka haiba sico sisitatalisa muzwale waka, hanisana kuca nama hape, ilikuli nisike nasitatalisa muzwale waka.+

Litaluso ze kwatasi