Liñolo Labubeli Makorinte 13:1-13

  • Lilato lifita lika kaufela (1-13)

13  Haiba nibulela lipuo za batu ni za mangeloi, kono hanina lilato, nifetuhile ngongi yetoliya feela kamba sikambeliso sesitaza lilata.  Mi haiba ninani mpo ya kupolofita mi niutwisisa likunutu kaufela zekenile ni zibo ya lika kaufela,+ mi haiba ninani tumelo yetuna kuli mane nishimbulula ni malundu, kono hanina lilato, hani sesiñwi.*+  Mi haiba nifa zeniluwile kaufela kuli nifepe babañwi,+ mi haiba nitoboha mubili waka kuli niitumbe, kono hanina lilato,+ zeo hali nitusi.  Lilato+ linani pilu-telele+ ni sishemo.+ Lilato halina muna.+ Haliikankabeki, haliitundumuni,+  haliezi zeswabisa,*+ halibati zalona feela,+ halifilikani.+ Halina ndimbelela.*+  Halitabiswi ki kusaluka,+ kono litabiswa ki niti.  Likwahela lika kaufela,+ lilumela lika kaufela,+ lisepa lika kaufela,+ liitiisa mwa lika kaufela.+  Lilato halipalelwi. Kono haiba kunani limpo za kupolofita, likafeliswa; haiba kunani malimi,* akafela; haiba kunani zibo, ikafeliswa.  Kakuli zibo yaluna haisika talelela+ ni kupolofita kwaluna hakusika kwanelela, 10  kono zibo yaluna haika talelela ni haluka polofita ka kutala, zibo yesika talelela ikafeliswa ni kupolofita kokusika kwanelela kukafeliswa. 11  Hane nili mwanana, nenibulela sina mwanana, neninahana sina mwanana, neniutwisisa lika sina mwanana; kono cwale haubona senili muuna, nituhezi mikwa ya bwanana. 12  Kakuli ka nako ye, haluboni hande mwa siiponi sa sipi, kono ka nako yeo lukabona hande inge yabona pata ka pata. Ka nako ye, niziba hanyinyani, kono ka nako yeo nikazibelela hande* sina monizibelwa hande. 13  Kono cwale zeina ki zetaalu ze: tumelo, sepo, ni lilato; kono yetuna hahulu ku zona ki lilato.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “hanina tuso.”
Kamba “halibuluki mafosisa.”
Kamba “halina kashwau.”
Fo kikuli, kubulela lipuo lisili ka makazo.
Kamba “ka kutala.”