Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Liñolo Labubeli Makorinte

Likauhanyo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Litumeliso (1-3)

  • Paulusi uitumela ku Mulimu kabakala batu ba mwa Korinte (4-9)

  • Kelezo yeama kuswalisana (10-17)

  • Kreste ki maata ni butali bwa Mulimu (18-25)

  • Kuitumba feela ka Jehova (26-31)

 • 2

  • Paulusi ukutaza mwa Korinte (1-5)

  • Butuna bwa butali bwa Mulimu (6-10)

  • Shutano ya mutu wa kwa moya ni mutu wa nama (11-16)

 • 3

  • Batu ba mwa Korinte isali ba nama (1-4)

  • Mulimu wahulisa (5-9)

   • Kusebeza ni Mulimu (9)

  • Muyahise ka liyahiso zesaci mulilo (10-15)

  • Mu tempele ya Mulimu (16, 17)

  • Butali bwa lifasi ki butoto ku Mulimu (18-23)

 • 4

  • Likombwa liswanela kusepahala (1-5)

  • Buikokobezo bwa likombwa za Sikreste (6-13)

   • “Musike mwaekeza kwa lika zeñozwi” (6)

   • Bakreste ki nto yebuhiwa (9)

  • Paulusi ubabalela bana bahae ba kwa moya (14-21)

 • 5

  • Taba ya muzamao wa buhule (1-5)

  • Mumela omunyinyani utundulukisa bupi kaufela bobulubilwe (6-8)

  • Mutu yamaswe azwisiwe (9-13)

 • 6

  • Mizeko mwahalaa mizwale ba Sikreste (1-8)

  • Babasike bakena mwa Mubuso (9-11)

  • Mulumbeke Mulimu mwa mubili wamina (12-20)

   • “Musabe kwa muzamao wa buhule!” (18)

 • 7

  • Kelezo ku babasiyo mwa linyalo ni babali mwa linyalo (1-16)

  • Muzwelepili kuba mwa muinelo one muli ku ona hane mubizizwe (17-24)

  • Babasiyo mwa linyalo ni limbelwa (25-40)

   • Bunde bwa bukwasha (32-35)

   • Munyalele “feela ku Mulena” (39)

 • 8

  • Ka za lico zefiwa milimu ya maswaniso (1-13)

   • Ku luna kunani feela Mulimu alimuñwi (5, 6)

 • 9

  • Mutala wa Paulusi sina muapositola (1-27)

   • “Usike watama pulu kayawa kwa mulomo” (9)

   •  ‘Nimaibile haiba nisakutazi!’ (16)

   • Kuba lika kaufela kwa batu kaufela (19-23)

   • Kuiswala mwa siyano ya bupilo (24-27)

 • 10

  • Mitala yeli litemuso kwa litaba zeneezahezi kwa Maisilaele (1-13)

  • Temuso yeama kuambuka kulapela milimu ya maswaniso (14-22)

   • Tafule ya Jehova, tafule ya madimona (21)

  • Kulukuluha ni kuiseza babañwi pilu (23-33)

   • “Mueze lika kaufela kuli Mulimu akanyiswe ka zona” (31)

 • 11

  • “Munilikanyise” (1)

  • Ka za butoho ni kutama taulo (2-16)

  • Kueza Mukiti wa Mulalelo wa Mulena (17-34)

 • 12

  • Limpo za moya (1-11)

  • Mubili ulimuñwi, lilama zeñata (12-31)

 • 13

  • Lilato lifita lika kaufela (1-13)

 • 14

  • Limpo za kupolofita ni kubulela ka malimi (1-25)

  • Mikopano ya Sikreste yezamaiswa ka swanelo (26-40)

   • Mayemo a basali mwa puteho (34, 35)

 • 15

  • Zuho ya Kreste (1-11)

  • Zuho ki mutomo wa tumelo (12-19)

  • Zuho ya Kreste ki bupaki (20-34)

  • Mubili wa nama, mubili wa moya (35-49)

  • Kusashwa ni kusabola (50-57)

  • Zeñata za kueza mwa musebezi wa Mulena (58)

 • 16

  • Linubu za kutusa Bakreste ba mwa Jerusalema (1-4)

  • Paulusi uitukiseza misipili yahae (5-9)

  • Misipili yanaalukisize Timotea ni Apolosi (10-12)

  • Likelezo ni litumeliso (13-24)