Liñolo Labulaalu la Joani 5:1-21

  • Yanani tumelo ku Jesu watula lifasi (1-12)

    • Sekutalusa kulata Mulimu (3)

  • Buikolwiso ka za maata a tapelo (13-17)

  • Mutokomele mwa lifasi lelimaswe (18-21)

    • Lifasi kaufela li mwa maata a yamaswe (19)

5  Mutu kaufela yalumela kuli Jesu ki Kreste upepilwe ku Mulimu,+ mi mutu kaufela yalata yatahisize kupepwa ko, ulata yapepilwe ku Mulimu.  Ka mukwa ocwalo, lwaziba kuli lwalata bana ba Mulimu+ halulata Mulimu ni kumamela milao yahae.  Kakuli se ki sona sekutalusa kulata Mulimu, kuli lumamele milao yahae;+ mi niteñi milao yahae haiimezi,+  kakuli mutu kaufela* yapepilwe ku Mulimu utula lifasi.+ Mi tulo yetuzi lifasi ki tumelo yaluna.+  Ki mañi yakona kutula lifasi?+ Kana haki yalumela kuli Jesu ki Mwanaa Mulimu?+  Yo ki yena yanaatile ka mezi ni ka mali, yena Jesu Kreste, isiñi ka mezi feela,+ kono ka mezi ni ka mali.+ Mi moya wapaka,+ kakuli moya ki ona niti.  Kakuli kunani zetaalu zepaka:  ki moya+ ni mezi+ ni mali;+ mi zetaalu zeo zalumelelana.  Haiba luamuhela bupaki bwa batu, bupaki bwa Mulimu ki bobutuna kufita bo. Kakuli bo ki bona bupaki bwa fa Mulimu, bona bupaki bwafile ka za Mwanaa hae. 10  Mutu yalumela ku Mwanaa Mulimu unani bupaki ku yena muñi. Mutu yasalumeli ku Mulimu umufetuzi kuba lihata,+ kakuli hasika lumela bupaki bobufilwe ki Mulimu ka za Mwanaa hae. 11  Mi bo ki bona bupaki, bwa kuli Mulimu naalufile bupilo bobusa feli,+ mi bupilo bo, bu ku Mwanaa hae.+ 12  Yanani Mwana unani bupilo bo; yasina Mwanaa Mulimu haana bupilo bo.+ 13  Nimiñolela litaba ze kuli muzibe kuli munani bupilo bobusa feli,+ mina babalumela mwa libizo la Mwanaa Mulimu.+ 14  Mi bo ki bona buikolwiso* bolunani ku yena,+ kuli halukupa nto ifi kamba ifi ka kuya ka tato yahae, waluutwa.+ 15  Mi haiba lwaziba kuli waluutwa mwa nto ifi kamba ifi yelukupa, lwaziba kuli lukaamuhela lika zelukupa, haubona lulikupile ku yena.+ 16  Haiba mutu abona muzwale wahae inze aeza sibi sesisa isi kwa lifu, ukakupa, mi Mulimu uka mufa bupilo,+ ki cwalo, ukaeza cwalo ku babasa ezi sibi sesiisa kwa lifu.+ Kunani sibi sesiisa kwa lifu. Seo ki sona sibi seni mubulelela kuli asike amukupela. 17  Kusaluka kaufela ki sibi,+ kono niteñi kunani sibi sesisa isi kwa lifu. 18  Lwaziba kuli mutu kaufela yapepilwe ku Mulimu haezi sibi kuswalelela, kono yena yapepilwe ku Mulimu* wamusileleza, mi yamaswe haakoni kumuswala.*+ 19  Lwaziba kuli luzwa ku Mulimu, kono lifasi kaufela li mwa maata a yamaswe.+ 20  Kono lwaziba kuli Mwanaa Mulimu utile,+ mi ulufile kutwisiso kuli luzibe wa niti. Mi luswalisana ni wa niti,+ ka Mwanaa hae Jesu Kreste. Yo ki Mulimu wa niti ni bupilo bobusa feli.+ 21  Bana babanyinyani, musabe kwa milimu ya maswaniso.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “nto kaufela.”
Kamba “tukuluho ya kubulela.”
Fo kikuli, Jesu Kreste, Mwanaa Mulimu.
Kamba “haakoni kumukumalela.”