Mu ye kwa litaba za mwahali

Kuhulisa Bana Babasa Nonoboka

Kuambolisana

Mwa ku Ambolela ni Bana ba Mina ba ba sa Nonoboka

Kana mwa ikutwanga ku zwafa ha mu ambola ni mwanaa mina ya mwa lilimo za ku nonoboka? Ki lika mañi ze tahisanga kuli mu fumane taata ku ambolanga hande ni mwanaa mina?

Mwanaa Mina wa Musizana ha Bilaezwa ki ze Ezahala Mwa Mubili wa Hae

Buñata bwa basizana ba ikutwanga ku imezwa ki licinceho ze ba talimana ni zona mwa bupilo. Mushemi u kona ku ba tusa cwañi ku talimana ni lipilaelo zeo?

Kalimelo ni Kuluta

Mo mu Kona ku Kalimela Mwanaa Mina ya sa Nonoboka

Ku kalimela ku talusa ku luta. Likuka za Bibele za kona ku mi tusa ku luta mwanaa mina ya sa nonoboka ku mi utwa ku fita ku ba muipanguli.

Mo mu Kona ku Tomela Mwanaa Mina ya sa Nonoboka Milao

Mu kona ku eza cwañi haiba ku bonahala kuli mwanaa mina ya sa nonoboka u nyemiswanga ki milao ya mina?

Ku Luta Bana ba ba sa Nonoboka Mwa ku Isileleleza fa Intaneti

Mu kona ku tusa cwañi mwanaa mina ya sa nonoboka ku ikezezanga liketo ze nde ku fita ku latelelanga feela milao?