Mu ye kwa litaba za mwahali

Kuambolisana

Mwakuambolisanela Hakunani Matata

Baana ni basali baambolanga ka linzila zeshutana. Kuutwisisa shutano yeo kwakona kumitusa hahulu kusazwafanga.

Mwa ku Itobohela Lika ze Ñwi Kuli mu Fite fa ku Lumelelana

Mihato ye mine ya kona ku tusa mina ni bakumina ku ambuka likañi ni ku tatululanga butata hamoho.

Mwakutahiseza Kozo Mwa Lubasi

Kana butali bobuzwa mwa Bibele bwakona kutusa batu kuba ni kozo? Hamubone zebabulela batu babalatelela zeibulela Bibele.

Mwa ku felisezanga likañi

Kana mina ni bakumina mu kanananga kamita? Mu itute mo likuka za Bibele li kona ku mi tuseza mwa linyalo la mina.

Mwa ku Ambukela Lipulelo ze Utwisa Butuku

Kiñi ze mu kona ku eza haiba mina ni bakumina ha mu sa utwana hande kabakala ku itusisanga lipulelo ze maswe?

Mwakukupela Swalelo

Nikona kueza cwañi haiba hakina ya fosize?

Butata Bwa Mwa Lubasi mo ku na ni Bana ba Mwendakumongo

Likuka za mwa Bibele li kona tusa cwañi musali ya sa pepi bana bao, balikani, banabahabo mutu hamohocwalo ni mutu ya naa nyalananga ni ndatahe bana ku utwana hande?