babanca

BABANCA BABUZA KULI

Ki Kabakalañi Haniswanela Kulapelanga?

Kana kulapela kutusanga feela mutu kuikutwa hande kamba kunani lituso zeñwi hape?