Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

MUZWELEPILI KUSEPAHALA KU JEHOVA!

Mukopano Omutuna wa Lipaki za Jehova wa 2016

Lwamimema kuli mufumanehe kwa mukopano omutuna wa mazazi amalaalu okaeziwa ki Lipaki za Jehova.

ZEÑWI ZELUKAYO IKOLA

  • Lizazi Lapili: Ka kuitusisa lingambolo ni mavidio amakuswani, muitute ka mo Jesu Kreste naatomezi mutala omunde wa kuba “yasepahala” ku Mulimu.—Likezo 2:27.

  • Lizazi Labubeli: Mubone zeluituta mwa buka ya mwa Bibele ya Jobo ka za kuzwelapili kusepahala kusina taba ni manyando amatuna elukona kukopana ni ona.

  • Lizazi Labulaalu: Mwa filimu yefita kwa pilu, mulemuhe ka mo Mulena Ezekiasi naazwezipili ‘kukumalela Jehova’ ka nako yanaambekilwe ki lila zahae.2 Malena 18:6.

KI BOMAÑI BABASWANELA KUFUMANEHA TEÑI?

Babatabela kaufela. Hamuna kulifiswa sesiñwi, mi hakuna kuba ni likoleko.

Mubone moikabela tukiso kaufela ya mukopano, mi mubuhe likalulo zekuswani za mavidio amabeli akayo buhiswa kwa mukopano omutuna.

Mufumane Sibaka Sesili Bukaufi ni Komupila

Muitute Zeñata

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova Habayanga Kwa Mikopano Yemituna?

Silimo ni silimo, lubanga ni mikopano yemilaalu yeipitezi. Mukona kutusiwa cwañi ki mikopano yeo?