Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Sitopa Sesietelela sa Lipaki za Jehova ki nto mañi?

Sitopa Sesietelela sa Lipaki za Jehova ki nto mañi?

Sitopa Sesietelela ki sikwatanyana sa Bakreste babahulile kwa moya, ili babaokamela musebezi wa Lipaki za Jehova mwa lifasi kaufela. Musebezi wabona uama lika zepeli ze:

Bakreste ba mwa Sitopa Sesietelela balikanyisa mutala wa “baapositola ni baana-bahulu mwa Jerusalema,” bane baezanga likatulo zenetusa Bakreste babañwi mwa liputeho kaufela. (Likezo 15:2) Ka kuswana ni baana bane basepahala bao, ba mwa Sitopa Sesietelela haki bona babazamaisa kopano yaluna. Balatelelanga ketelelo ya mwa Bibele mi balemuha kuli Jehova Mulimu uketile Jesu Kreste kuli abe Toho ya puteho.​—1 Makorinte 11:3; Maefese 5:​23.

Ki bo mañi baba mwa Sitopa Sesietelela?

Kuzwa feela mwa January 2018, mizwale ba mwa Sitopa Sesietelela ki bo Kenneth Cook, bo Samuel Herd, bo Geoffrey Jackson, bo Stephen Lett, bo Gerrit Lösch, bo Anthony Morris, bo Mark Sanderson, ni bo David Splane. Basebeleza kwa ofisi yetuna yezamaisa musebezi waluna kwa Warwick, mwa New York, kwa U.S.A.

Ba mwa Sitopa Sesietelela basebeza cwañi?

Ba mwa Sitopa Sesietelela balukisize tutengo totu 6 kuli tuokamele likalulo zeshutana-shutana za musebezi waluna, mi yomuñwi ni yomuñwi wa mizwale ba mwa sitopa se, u mwa katengo kalikañwi kwa tutengo totu 6 to kamba mane kufitelela.

 • Katengo ka Baswalisanisi: Katengo ka ki kona kakatalima za litaba za mulao ni kuokamela musebezi wa kutusa babatahezwi ki likozi, kutusa mizwale baluna babanyandiswa kabakala bulapeli bwabona, ni kutalima litaba zeñwi zeama Lipaki za Jehova.

 • Katengo Kakatalima za Babasebeleza fa Betele: Katengo ka kaokamela misebezi yeama batu babasebeleza fa Betele.

 • Katengo ka Bahatisi: Katengo ka kaokamela musebezi wa kuhatisa lihatiso zetomile fa Bibele ni kulilumela mwa lifasi kaufela. Katengo ka hape kaokamela ni musebezi wa kuyaha libaka za kulapelela teñi, maofisi a toloko, ni maofisi a mutai.

 • Katengo ka Sebelezo: Katengo ka kaokamela musebezi waluna wa kukutaza ‘taba yende ya Mubuso.’​—Mateu 24:14.

 • Katengo ka Tuto: Katengo ka ki kona kakaokamela musebezi wa kulukisa litaba za mwa Bibele zeitutiwanga kwa mikopano ya puteho, likolo zaluna, ni mwa litaba za kuteeleza kamba mavidio a kopano.

 • Katengo ka Bañoli: Katengo ka ki kona kakaokamela musebezi wa kulukisa litaba za mwa Bibele zekahatiswa, hamohocwalo ni litaba zefumaneha fa webusaiti yaluna. Katengo ka hape kaokamela musebezi wa kutoloka oezwa ki kopano yaluna.

Kwandaa misebezi yeo yebaezanga mwa tutengo tobaswalisana ni tona, ba mwa Sitopa Sesietelela hape bakopananga sunda ni sunda kunyakisisa zebatokwa mizwale ni likaizeli mwa lifasi kaufela. Ka nako ya mikopano yeo, mizwale bao banyakisisanga Mañolo, kulatelela ketelelo ya moya wa Mulimu, ni kulika ka taata kulumelelana mwa likatulo kaufela zebaeza.​—Likezo 15:25.

Batusi ba Sitopa Sesietelela ki bo mañi?

Bao ki Bakreste babasepahala babatusa tutengo twa Sitopa Sesietelela. (1 Makorinte 4:2) Mizwale bao basebeza ka taata, mi yomuñwi ni yomuñwi wabona unani yeloseli yemukonisa kueza hande musebezi wafilwe mwa katengo kaswalisana ni kona, mi bafumanehanga kwa mikopano ya katengo ya ka sunda. Nihaike kuli mizwale bao habaezangi likatulo, basebezanga hamoho ni ba mwa Sitopa Sesietelela ka kubatusa kufumana litaba zeñwi zebatokwa, mi batusi bao babonanga teñi kuli likatulo zesieza sitopa zalatelelwa, mi kamita banyakisisanga kubona zezwile mwa likatulo zeo. Hape fokuñwi, ba Sitopa Sesietelela balumanga batusi babona kuli bapotele mizwale ni likaizeli mwa linaha zeshutana-shutana za lifasi, mi fokuñwi mizwale ba bakupiwanga kufa lingambolo fa mikopano ya ka silimo kamba mikopano ya kukwaza Sikolo sa Giliadi.

MUKOLOKO WA BATUSI

Katengo

Libizo

Baba Mwa Katengo ka Baswalisanisi

 • Bo Ekrann, John

 

Baba Mwa Katengo Kakatalima za Babasebeleza fa Betele

 • Bo Grizzle, Gerald

 • Bo LaFranca, Patrick

 • Bo Molchan, Daniel

 • Bo Walls, Ralph

 

Baba Mwa Katengo ka Bahatisi

 • Bo Adams, Don

 • Bo Butler, Robert

 • Bo Corkern, Harold

 • Bo Glockentin, Gajus

 • Bo Gordon, Donald

 • Bo Luccioni, Robert

 • Bo Reinmueller, Alex

 • SBo Sinclair, David

 

Baba Mwa Katengo ka Sebelezo

 • Bo Breaux, Gary

 • Bo Dellinger, Joel

 • Bo Hyatt, Seth

 • Bo Mavor, Christopher

 • Bo Perla, Baltasar

 • Bo Turner, William

 • Bo Weaver, Leon

 

Baba Mwa Katengo ka Tuto

 • Bo Curzan, Ronald

 • Bo Flodin, Kenneth

 • Bo Malenfan, William

 • Bo Noumair, Mark

 • Bo Schafer, David

 

Baba Mwa Katengo ka Bañoli

 • Bo Ciranko, Robert

 • Bo Mantz, James

 • Bo Marais, Izak

 • Bo Myer, Leonard

 • Bo Smalley, Gene

 • Bo van Selm, Hermanus