Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kana Mwa Ambukanga Batu ba ne ba Banga Mwa Bulapeli Bwa Mina?

Kana Mwa Ambukanga Batu ba ne ba Banga Mwa Bulapeli Bwa Mina?

Ba ne ba kolobelizwe sina Lipaki za Jehova kono ili ba se ba tuhezi ku kutaza ku ba bañwi, kamba mane ku tuhela ku swalisana ni balapeli ba bañwi, ha ba ambukiwangi. Mane lwa fitanga ku bona ni ku lika ku ba tusa ku tabela ku lapela Mulimu hape.

Ha lu zwisangi feela hona fo mwa puteho mutu ya eza sibi se situna. Kono haiba, Paki ya kolobelizwe a ba ni mukwa wa ku loba likuka za Bibele za muzamao mi ha baki, u ka ambukiwa kamba ku zwisiwa mwa puteho. Bibele i bulela hande ka ku utwahala kuli: “Mu zwise mutu ya maswe mwahalaa mina.”—1 Makorinte 5:13.

Ku cwañi ka za mutu ya zwisizwe mwa puteho kono ili yo musalaa hae ni bana ba hae ba sa li Lipaki za Jehova? Mwa naa swalisanela ni lubasi lwa hae ka za ku lapela ku ka cinca, kono sihabo si ka zwelapili. Linyalo la hae, lilato le li banga teñi mwa lubasi ni swalisano ya lubasi li ka zwelapili.

Batu ba ba zwisizwe mwa puteho ba kona ku fumanehanga kwa mikopano ya luna. Haiba ba tabela, ba kona hape ku amuhelanga kelezo ye tomile fa Bibele kwa baana-bahulu mwa puteho. Mulelo ki wa ku tusa mañi ni mañi ya zwisizwe mwa puteho ku fita fa mayemo a ku ba Paki ya Jehova hape. Batu ba ba zwisizwe mwa puteho ba ba hana muzamao o maswe ni ku bonisa kuli ba tabela ha buniti ku pila ka likuka za Bibele ba kona ku amuhelwa hape mwa puteho.