Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kana mu Kutazanga fa Ndu ni Ndu ka Mulelo wa ku Fumana Puluso?

Kana mu Kutazanga fa Ndu ni Ndu ka Mulelo wa ku Fumana Puluso?

Batili. Nihaike kuli lu kutazanga fa ndu ni ndu kamita, ha lu lumeli kuli lu ka fumana puluso kabakala ku peta musebezi wo. (Maefese 2:8) Ki kabakalañi?

Mu nahane ka za swanisezo ye: Mu nge kuli muuna ya fumile u sepisize kuli mañi ni mañi ya ka fumaneha kwa sibaka se siñwi ka lizazi la tomile u ka fiwa mpo ye tula hahulu. Haiba mwa sepa sepiso ya muuna yo, kana ne mu ka latelela litaelo za hae? Ne mu ka eza cwalo luli! Mwendi ne mu ka bulelela balikani ba mina ni lubasi lwa mina ka za sepiso yeo, ilikuli ni bona ba kone ku yo fiwa mpo yeo. Nihakulicwalo, mu ka amuhela mpo yeo isiñi kabakala ku latelela litaelo za muuna yo, kono kabakala kuli muuna yo naa bata ku mi fa mpo yeo.

Kamukwaoswana, Lipaki za Jehova ba lumela sepiso ya file Mulimu ya kuli u ka fa bupilo bo bu sa feli ku bote ba ba mu utwa. (Maroma 6:23) Lu lika ka mo lu konela kaufela ku taluseza ba bañwi ka za tumelo ya luna, ka ku sepa kuli ni bona ba ka tusiwa ki lisepiso za Mulimu. Kono ha lu lumeli kuli lu ka fumana puluso kabakala ku kutaza. (Maroma 1:17; 3:28) Niti kikuli, ha ku na mutu ya kona ku fiwa mpo ye tuna ye, ye zwa ku Mulimu, kabakala misebezi ya hae. Mulimu u lu pilisa “isiñi kabakala kuli ne lu ezize musebezi ufi kamba ufi o lukile, kono kabakala muhau wa hae.”—Tite 3:5.