Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Lipaki za Jehova

Silozi

Kana Mwa Lumela ku Jesu?

Kana Mwa Lumela ku Jesu?

Eni. Lwa lumela ku Jesu, ya naa ize: “Ki na nzila ni niti ni bupilo. Ha ku na ya taha ku Ndate haisi ka na.” (Joani 14:6) Lu na ni tumelo ya kuli Jesu naa tile fa lifasi ku zwa kwa lihalimu ni ku to fa bupilo bwa hae bo bu petehile sina sitabelo se si liulula. (Mateu 20:28) Lifu la hae ni zuho ya hae li konahalisa ba ba bonisa tumelo ku yena ku fumana bupilo bo bu sa feli. (Joani 3:16) Hape lwa lumela kuli Jesu wa busa ka nako ya cwale sina Mulena wa Mubuso wa Mulimu wa kwa lihalimu, ili wo ka tahisa kozo mwa lifasi kaufela hona cwale-cwale fa. (Sinulo 11:15) Nihakulicwalo, lwa lumela manzwi a Jesu a li: “Ndate ki yo muhulu ku na.” (Joani 14:28) Kamukwaocwalo, ha lu lapeli Jesu kakuli ha lu lumeli kuli ki Mulimu ya Maata-Ote.