Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki kabakalañi ha mu Hananga ku Pompelwa Mali?

Ki kabakalañi ha mu Hananga ku Pompelwa Mali?

Mibonelo ye atile ye fosahezi

 

Taba ya niti: Lu batanga likalafo ze nde ze kona ku lu tusa hamohocwalo ni mabasi a luna. Ha lu kula, lu yanga kwa madokota ba ba na ni buikoneli bwa ku alafa ni pazula ba sa itusisi mali. Lwa itebuha kwa zwelopili ye ezizwe ku za likalafo. Mane, mialafelo ya ku sa pompelwa mali ye ne ezelizwe ku tusa bakuli ba ba li Lipaki se i itusiswa kwa ku tusa batu kaufela. Mwa linaha ze ñata, mutu ya kula wa kona ku iketela ku ambuka likozi ze tahiswa ki ku pompelwa mali, ze cwale ka matuku a zamaya mwa mali, ku sa lumelelana kwa mali mwa mubili, ni mafosisa a tahiswa ki batu.

 

Taba ya niti: Ha lu folisangi batu ka tumelo.

 

Taba ya niti: Mialafelo ya ku sa pompelwa mali ha i tuli. *

 

Taba ya niti: Taba yeo hasi ya niti. Bapazuli hañata ba alafanga matuku a matuna a tokwa ku pazula lika ze cwale ka pilu, masapo, ni ku beya lilama ze ñwi za mubili ku mukuli ku si na ku itusisa mualafelo wa ku pompela mali. * Bakuli, hamohocwalo ni banana, ba ba hananga ku pompelwa mali hañata ba folanga hande sina ba ba pompelwanga mali kamba mane ku fita ba ba pompelwanga mali. * Niteñi ha ku na ya kona ku bulela ka buikolwiso kuli mukuli ha sa pompelwi mali u ka shwa kamba kuli u ka pila kabakala ku pompelwa mali.

Ki kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba hananga ku pompelwa mali?

Taba ye, ki taba ye ama bulapeli isiñi likalafo. Testamente ya Kale ni Nca li lu fa taelo ye ikutwahalela hande ya kuli lu ambuke mali. (Genese 9:4; Livitike 17:10; Deuteronoma 12:23; Likezo 15:28, 29) Hape, Mulimu u nga mali kuli a yemela bupilo. (Livitike 17:14) Kamukwaocwalo, lu ambuka ca kamba ku pompelwa mali isiñi feela kabakala la ku utwa Mulimu kono hape ni kabakala ku mu kuteka sina yena Mufani wa bupilo.

Ku cinca mibonelo

Mipazulelo ye taata ya ku alafa mukuli ka yona, ya kona ku eziwa ku si na ku mu pompela mali

Ka nako ye ñwi baalafi ne ba ni mubonelo wa kuli ku hana ku pompelwa mali ne kuli ko ku lubeta hahulu, ni kuli mane ku swana ni ku ipulaya, kono mubonelo wo u cincize mwa lilimo za cwanoñu fa. Ka mutala, mwa silimo sa 2004, taba ye ñwi ye ne hatisizwe mwa magazini ye ñwi ya tuto ya likalafo ne i bulezi kuli “buñata bwa mialafelo ye ezizwe ka mulelo wa ku tusa bakuli ba ba li Lipaki za Jehova i ka ba yona mialafelo ye ka itusiswanga hahulu mwa lilimo ze taha kwapili.” * Taba ya mwa magazini ye bizwa Heart, Lung and Circulation ne i ize mwa silimo sa 2010 kuli “‘mupazulelo o ama ku sa pompelwa mali’ ha u swaneli feela ku itusiswa kwa Lipaki za Jehova feela kono u swanela ku itusiswa kwa batu kaufela ba ba tokwa ku pazulwa.”

Madokota bañata-ñata mwa lifasi kaufela se ba itusisa mialafelo ye tahisa kuli mukuli a si ke a felelwa ki mali ka nako ya ku pazulwa ili ku tahisa kuli mukuli a si ke a pompelwa mali. Mialafelo yeo ya ku sa pompela mali se i itusiswa nihaiba mwa linaha ze shebile, mi buñata bwa bakuli ba ba si Lipaki za Jehova se ba ikupelanga kuli ba alafiwe ka mukwa wo.

^ par. 8 Mu bone Transfusion and Apheresis Science, Volume 33, No. 3, like. 349.

^ par. 10 Mu bone magazini ye bizwa The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 134, No. 2, make. 287-288; Texas Heart Institute Journal, Volume 38, No. 5, like. 563; Basics of Blood Management, like. 2; ni Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, like. 39.

^ par. 10 Mu bone magazini ye bizwa The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 89, No. 6, like. 918; ni Heart, Lung and Circulation, Volume 19, like. 658.

^ par. 14 Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, likepe 39.