Lulatelela zeibulela Bibele ka za linyalo ni teleko. Mulimu naalukisize kuli linyalo mwahalaa muuna ni musali libe leliinelela. Libaka feela lelilumelelizwe mwa Bibele lelikona kutahisa kuli linyalo lifele ki muzamao wa buhule.​—Mateu 19:5, 6, 9.

Kana Lipaki za Jehova batusanga batu babakopana ni matata mwa manyalo abona?

Eni, mi baezanga cwalo ka linzila lisikai:

  • Libuka. Mwa libuka zeo, kufumanehanga litaba zekona kutusa babanyalani kuli batiise manyalo abona, mane nihaiba manyalo abonahala kuli apalile. Ka mutala, mubone litaba zeli, “Mwakukupela Swalelo,” ni “Mwa ku Swalela yo Muñwi.”

  • Mikopano. Lunyakisisanga kelezo ya mwa Bibele yetusa mwa linyalo haluinzi kwa mikopano ya puteho, kwa mikopano ya mupotoloho, ni kwa mikopano yemituna.

  • Baana-bahulu. Baana-bahulu ba puteho batusanga batu babanyalani, ka kuitusisa mañolo acwale ka Maefese 5:22-25.

Kana baana-bahulu ba puteho ki bona babaswanela kulumeleza kuli Paki ya Jehova afelise linyalo ni mutu yanyalani ni yena?

Batili. Baana-bahulu niha bakupiwa kutusa batu babanyalani babatalimana ni matata mwa manyalo abona, habana maata a kubataluseza zebaswanela kueza. (Magalata 6:5) Kono mutu yaketa kuzwa mwa linyalo kusina libaka la ka Mañolo, haakoni kufiwa misebezi yeipitezi mwa puteho, mi Mañolo haamulumelezi kunyala kamba kunyalwa.​—1 Timotea 3:1, 5, 12.

Lipaki za Jehova baanga cwañi kauhano?

Bibele isusueza muuna ni musali babanyalani kuli bazwelepili kupila hamoho, niha bakona kukopana ni matata. (1 Makorinte 7:10-16) Matata amañata akona kutatululwa ka kutiiseza kulapela, kusebelisa likuka za mwa Bibele, ni ka kubonisa lilato.​—1 Makorinte 13:4-8; Magalata 5:22.

Nihakulicwalo, miinelo yetaata hahulu yecwale ka yebonisizwe kwatasi, itahisize kuli Bakreste babañwi baikatulele kukauhana ni mutu yebanyalani ni yena:

  • Haiba muuna haalati kubabalela lubasi lwahae.​—1 Timotea 5:8.

  • Haiba mutu anyandisa yanyalani ni yena ka kumunatanga.​—Samu 11:5.

  • Haiba mutu apaleliswa mutu yanyalani ni yena kulapela Mulimu. Ka mutala, mutu ukona kuhapeleza Paki ya Jehova ya mwa linyalo ni yena kuli alobe milao ya Mulimu ka nzila yeñwi, mi Paki yo ukona kuatula kuli kukauhana ni mutu yanyalani ni yena ki yona feela nzila inosi yakona kubonisa ka yona kuli ‘uutwa Mulimu sina mubusi kufita batu.’​—Likezo 5:29.