Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Musebezi wa Lipaki za Jehova Ulifelwa Cwañi?

Musebezi wa Lipaki za Jehova Ulifelwa Cwañi?

Musebezi waluna wa kukutaza sihulu ulifelwa ki Lipaki za Jehova. Baitatelanga kufa linubu kuli bakwahele lisinyehelo zebabanga ni zona. Kwa mikopano yaluna ya puteho hakueziwangi likoleko, mi ba mwa puteho habakupiwangi kuzwisa zabulishumi. (Mateu 10:7, 8) Kono kwa libaka zaluna za mikopano kulukisizwe tumbokisi twa linubu ilikuli mutu kaufela yabata kufa nubu akone kubeya mwateñi. Batu babazwisanga linubu hababatangi kuzibahala.

Taba yeñwi yetusa kuli lusike lwaba ni lisinyehelo zeñata hahulu kikuli haluna sikwata sa babahulu ba bulapeli sesilifiwanga masheleñi. Hape, Lipaki za Jehova habalifiwangi masheleñi habanze bakutaza fa ndu ni ndu, mi libaka zaluna za kulapelela haki zetuna hahulu.

Linubu zelumelwangwa kwa liofisi za mitai ya Lipaki za Jehova liitusiswangwa mwa misebezi ya kutusa babatahezwi ki likozi za ka taho, kutusa balumiwa ni mizwale babaeza musebezi wa kupotela liputeho, kutusa mwa misebezi ya kuyaha libaka za kulapelela mwa linaha zeshebile, ni kutusa mwa musebezi wa kuhatisa Bibele ni lihatiso zeñwi za Bakreste, hamohocwalo ni kulilumeleza kwa liputeho.

Mutu ni mutu uikatulelanga kuzwisa linubu kuli lituse kulifela lisinyehelo za puteho ni za mwa musebezi wa mwa lifasi kaufela, kamba ukona kuketa kuzwisa linubu kuli lituse yeñwi ya lisinyehelo zeo. Puteho ni puteho ilukisanga kuli kube ni piho ka za masheleñi ilikuli ba mwa puteho bazibe moliitusiselizwe linubu zene bafile.