Lipaki za Jehova balatelela kelezo yeñozwi mwa Bibele ya kusaalaba mutu kaufela yabatameleza litaba kamba kubasheununa. Ka mutala, lishitanguti leliñwi la mwa Bibele libulela kuli: “Yahakulula musheununi uipatela maswabi.” (Liproverbia 9:7, 8; 26:4) Mwa sibaka sa kukananisana ni batu ni kuisa hahulu pilu kwa litaba za buhata zeba lutameleza, sa butokwa ku luna ki kutabisa Mulimu.​—Samu 119:69.

Niteñi, kunani “nako ya kukuza ni nako ya kubulela.” (Muekelesia 3:7) Lualabanga batu babatabela kuziba niti, kono halutabelangi kukananisana ni batu mwa litaba zesatusi. Ka kueza cwalo, lulatelela lituto ni mutala wa Jesu ni Bakreste ba kwa makalelo.

  • Jesu naasika alaba batu hane bamutamelelize litaba za buhata fapilaa Pilato. (Mateu 27:11-14; 1 Pitrosi 2:21-23) Mi hape Jesu naasika alaba batu bane bamutamelelize kuli neli cakolwa ni wa micomibi. Kono naatuhelezi kuli batu bazibe niti ka kubona likezo zahae, ili kulumelelana ni sikuka sesili: “Butali bupakwa kuli bulukile ka misebezi yabona.” (Mateu 11:19) Kono hane kutokwahala kuli aalabe, naaalabanga ka bundume batu bane bamusawana.​—Mateu 15:1-3; Mareka 3:22-30.

    Jesu naalutile balateleli bahae kuli basike bazwafiswa ki litaba za buhata zene batamelezwa. Naabulezi kuli: “Tabo ki yamina, batu haba mishubula ni kuminyandisa ni kumitameleza bumaswe bwa mifuta kaufela kabakala ka.” (Mateu 5:11, 12) Kono Jesu hape naataluselize balateleli bahae kuli hane kukatokwahala kuli baalabe batu bane babatameleza litaba, ili kutahisa kuli bafe bupaki, naakataleleza sepiso yahae yeli: “Nika mifa manzwi ni butali zebasike bakona kulwanisa kamba kukananisa balwanisi bamina kaufelaa bona.”​—Luka 21:12-​15

  • Muapositola Paulusi naaelelize Bakreste kuli basike bakanana ni batu bane babalwanisa, ka kutalusa kuli likañi zecwalo “halitusi sesiñwi mi ki za mbango.”​—Tite 3:9; Maroma 16:17, 18.

  • Muapositola Pitrosi naasusuelize Bakreste kuikalabela ka za tumelo yabona haiba kutokwahala kueza cwalo. (1 Pitrosi 3:15) Kono naalemuhile kuli hañata, nzila yende hahulu ya kueza cwalo ka yona, ki ka likezo, isi ka manzwi. Naañozi kuli: “Ka kueza hande, mukone kukuzisa batu babasina kutwisiso bababulela litaba za butoto.”​—1 Pitrosi 2:12-15.