Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kana Mwa Tusanga Batu ba ba Tahezwi ki Likozi?

Kana Mwa Tusanga Batu ba ba Tahezwi ki Likozi?

Eni, hañata Lipaki za Jehova ba tusanga batu ha ku na ni kozi. Lwa fa nga tuso kwa Lipaki za Jehova ni batu ba ba si Lipaki, sina mo i boniseza taelo ya Bibele ye kwa liñolo la Magalata 6:⁠10, ye li: “Lu eze ze nde kwa batu kaufela, kono sihulu kwa banabahabo luna mwa tumelo.” Hape lu likanga ku omba-omba batu ba ba wezwi ki kozi ni ku ba fa tuso ya kwa moya, ili lika ze ba tokwanga hahulu ka nako ye cwalo.​—2 Makorinte 1:​3, 4.

Ku onga-onga lituso

Hamulaho wa kozi, baana-bahulu ba mwa liputeho ze mwa sibaka se si tahezwi ki kozi ba likanga ku ikambota ni batu kaufela ba ba swalisana ni liputeho zeo ilikuli ba zibe ka za haiba ba iketile ni ku ziba kuli ba tokwa tuso mañi. Baana-bahulu kihona ba ka fa piho kwa mutai wa Lipaki za Jehova wa mwa silalanda sa bona, ya ze ba fumani ni tuso ye ba file.

Haiba tuso ye tokwahala ki ye tuna hahulu ku fita ye kona ku fiwa ki liputeho za mwa silalanda seo, Sitopa se si Etelela sa Lipaki za Jehova si ezanga litukiso za kuli tuso ye tokwahala i fiwe. Tukiso ye, ya swana ni mo ne ba babalelana Bakreste ba kwa makalelo ka nako ya tala ye tuna. (1 Makorinte 16:​1-4) Ofisi ya mutai ye mwa silalanda i ketanga Tutengo to tu Talima za ku Tusa ba ba Tahezwi ki Kozi, kuli tu onga-onge ni ku etelela musebezi wa ku fa lituso kwa batu ba ba tahezwi ki kozi. Lipaki ba ba mwa libaka li sili ba itatelanga ku itusisa nako ni maluwo a bona kuli ba tuse.​—Liproverbia 17:⁠17.

Masheleñi a ku tusa

Musebezi o muñwi o li peta linubu ze lumelwanga kwa liofisi za mutai za Lipaki za Jehova ki wa ku tusa batu ba ba tahezwi ki likozi. (Likezo 11:⁠27-30; 2 Makorinte 8:⁠13-15) Bakeñisa kuli musebezi wa ku tusa ba ba tahezwi ki kozi u eziwanga ki baitateli ba ba sa lifiwi, masheleñi a fiwanga a itusiswanga kwa ku tusa batu luli ba ba mwa kozi isiñi ku lifa ba ba zamaisa musebezi wo. Lu itusisanga linubu ka tokomelo.​—2 Makorinte 8:⁠20.