Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki Kabakalañi ha mu sa Ezangi Mukiti wa Ngilisimusi?

Ki Kabakalañi ha mu sa Ezangi Mukiti wa Ngilisimusi?

Mibonelo ye atile ye fosahezi

 

Taba ya niti: Lu Bakreste. Lu lumela kuli lu kona feela ku fumana puluso ka Jesu Kreste.—Likezo 4:12.

 

Taba ya niti: Lu iyakatwa hahulu mabasi, mi lu itusisanga Bibele ku tusa batu ku ba ni mabasi a tiile.

 

Taba ya niti: Lu likanga ku bonisa moya wa bufani ni ku pilisana ka kozo ni ba bañwi ka zazi ni zazi. (Liproverbia 11:25; Maroma 12:18) Ka mutala, mo lu ezezanga mikopano ya luna ni mo lu kutalezanga kwa lumelelana ni taelo ya Jesu ye li: “Mu filwe feela, ni mina mu fane feela.” (Mateu 10:8) Hape, lu sepile kuli Mubuso wa Mulimu ki wona feela o ka tisa kozo fa lifasi.Mateu 10:7.

Ki kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa ezangi mukiti wa Ngilisimusi?

  • Jesu naa lu laezi kuli lu ezange mukiti wa ku hupula lifu la hae, isiñi ku pepwa kwa hae.Luka 22:19, 20.

  • Baapositola ba Jesu ni balutiwa ba kwa makalelo ne ba sa ezangi mukiti wa Ngilisimusi. Buka ye bizwa New Catholic Encyclopedia i bulela kuli “mukiti wa ku pepwa kwa Jesu ne u kalisize hamulaho wa silimo sa 243 [C.E.],” ili hamulaho wa lilimo ze fitelela mwanda ku zwa fa lifu la muapositola wa mafelelezo.

  • Ha ku na bupaki bo bu bonisa kuli Jesu naa pepilwe la December 25; lizazi la naa pepilwe a li si ka ñolwa mwa Bibele.

  • Lu lumela kuli Ngilisimusi ha i lumelelwi ki Mulimu kabakala kuli i simuluha kwa lizo za bulapeli bwa sihedeni.—2 Makorinte 6:17.

Ki kabakalañi ha mu bata ku kendiwa ki batu ka ku sa ezanga mukiti wa Ngilisimusi?

Batu ba bañata ba sa ezanga mukiti wa Ngilisimusi ku si na taba ni kuli ba ziba kuli u simuluha kwa lizo za sihedeni ni kuli ha u yemelwi ki Bibele. Batu ba ba cwalo ba kana ba ipuza kuli: Ki kabakalañi Bakreste ha ba swanela ku iketela ku sa eza mukiti wa Ngilisimusi nihaike kuli ku eza cwalo ku ka tahisa kuli ba bañwi ba ba kende?

Bibele i lu susueza ku itusisa ‘maata a luna a ku nahana.’ (Maroma 12:1, 2) I lu luta kuli lu itebuhe niti. (Joani 4:23, 24) Kamukwaocwalo, nihaike kuli lwa amiwa ki mo ba lu ngela ba bañwi, lu swanela ku kumalela kwa likuka za Bibele nihaikaba kuli lu ka kendiwa ki ba bañwi.

Nihaike kuli lu iketezi ku sa ezanga mukiti wa Ngilisimusi, lwa kuteka tukelo ya mañi ni mañi ya ku iketela za ku eza mwa taba ye. Ha lu hanisangi ba bañwi ku eza mukiti wa Ngilisimusi.