Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Lipaki za Jehova

Silozi

Are You an American Sect?

Are You an American Sect?

Sibaka sa luna sa zamaiso ya mwa lifasi kaufela si fumaneha mwa naha ya United States of America. Nihakulicwalo, ha lu sikwata se si keluhile kwa bulapeli bo buñwi sa kwa America ka mabaka a latelela:

  • Lipaki za Jehova haki sikwata se si keluhile kwa bulapeli bo buñwi bo bu twi ki bwa Sikreste. Kono lu bona kuli lu kalisize hape Bukreste bo ne bu li teñi mwa miteñi ya Baapositola.
  • Lipaki za Jehova ba sweli musebezi wa bona wa ku kutaza mwa linaha ze fitelela 230. Ku sina taba ni ko lu pila, lu yemela Jehova ni Jesu Kreste isiñi mubuso wa U.S. kamba mubuso ufi kamba ufi wa batu.—Joani 15:19; 17:15, 16.
  • Lituto za luna kaufela li tomile fa Bibele, isiñi fa lika ze ñolwa ki mueteleli yo muñwi wa bulapeli mwa naha ya United States.1 Matesalonika 2:13.
  • Lu latelela Jesu Kreste isiñi mutu ufi kamba ufi.—Mateu 23:8-10.