Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Ki Kabakalañi ha mu Potelanga Batu ba ba na ni Kale Bulapeli Bwa Bona?

Ki Kabakalañi ha mu Potelanga Batu ba ba na ni Kale Bulapeli Bwa Bona?

Lu lemuhile kuli batu ba bañata ba ba na ni bulapeli bwa bona ni kale, ba tabelanga ku buisana litaba za Bibele. Kono lwa kuteka tukelo ya na ni yona mutu, ya ku ba ni tumelo ye shutana ni ya luna, mi ha lu hapelezangi lushango lwa luna kwa batu.

Ha lu buisana litaba za bulapeli, lu likanga ku sebelisa kelezo ya Bibele ya kuli ha lu eza cwalo lu swanela ku bonisa “musa” ni “likute le lituna” ku mutu ye lu buisana ni yena. (1 Pitrosi 3:15) Lwa ziba kuli ba bañwi ba ka hana lushango lo lu ba kutaza. (Mateu 10:14) Nihakulicwalo, lu si ka ikambota kale ni batu, ha lu zibangi nji ba ka hana kamba ba ka lumela. Hape lwa ziba kuli miinelo ya batu ya cincanga.

Ka mutala, mutu u kona ku palelwa ku ambola ni luna fa lizazi le liñwi kabakala ku pateha hahulu kono wa kona ku tabela ku ambola ni luna ka nako ye ñwi. Mi hape batu ba kona ku talimana ni butata bo buñwi kamba muinelo o munca o kona ku tahisa kuli ba tabele lushango lwa Bibele. Kamukwaocwalo, lu likanga ku ambola ni batu ka ku kuta kutela.