Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Litaba ka za Liofisi ni Kupotisa Batu

Lwamimema kuli mupotele liofisi zaluna ni miyaho moluhatisezanga lihatiso zaluna. Mubone koliinezi liofisi ni nako yebapotiswanga batu.

United States

Mukupe Kupotiswa

Kana mwaswanela kuzibiseza cimo kuli mukabata kupotiswa? Eni. Batu kaufela babatabela kupota kwa Patterson, Wallkill, kamba kwa Warwick baswanela kuzibiseza cimo za musipili wabona, ibe kuli ki babañata kamba ki babanyinyani, ilikuli kusike kwaba ni baenyi babañata hahulu babapotiswa ka nako yeswana ni kuli bapoti kaufela baikole kupota. Musine ku yeñwi ya malinki abonisizwe kwatasi kuli mukupe kupotiswa kwa sibaka komubata kuyo pota.

Haiba nemusika zibisa cimo kuli mukapota, kana musakona kupotiswa? Haiba musazibisezi cimo kuli mubata kupota, hakuna kukonahala kuli mupotiswe. Bakeñisa molilukiselizwe limiziyamu za kwa Warwick, ki batu basikai feela babakona kupotiswa ka zazi.

Ki nako mañi yemuswanela kupunya hamuyo pota? Luakaleza kuli muitahanele, kono niha muitahanela cwalo, isike yaba kufitelela hora. Kueza cwalo kukatusa kuli kusike kwaba ni limota zeñata hahulu mwa mayemisezo a limota, mi hape kukatusa kuli kusike kwaba ni batu babañata hahulu mwa miyaho.

Ki libaka zekai zemukona kupotiswa mwa lizazi lililiñwi? Mukona feela kupotiswa kwa libaka zepeli ka zazi.

Likwata za Batu Babasa Fiti fa 20

Likwata za Batu ba 20 Kamba Kufitelela

Mulumele kupo yamina ya fa Intaneti ya kuyo pota sina sikwata kwa Patterson, Wallkill, kamba Warwick.

Mukansule Kupo ya Kupota

Muitusise fomu ya fa Intaneti kuli mukansule kupo yamina kamba ya sikwata ya kupota.

Warwick

1 Kings Dr.

TUXEDO PARK NY 10987

UNITED STATES

+1 845-​524-​3000

Kupotisa Batu

Kukala la Mubulo, April 3, 2017, batu nebakalile kupotiswa kwa Warwick. Shangwe mulumele kupo yamina ya kupota ya fa Intaneti musika kala kale kulukisa za musipili wamina.

La Mubulo kuisa la Butanu

8 kiloko kuisa 16 kiloko

(Libaka mobalumelelizwe kupota batu inze bali banosi)

8 kiloko kuisa 11 kiloko ni 13 kiloko kuisa 16 kiloko

Nako ya kupota ki mizuzu ye 20

(Libaka mobatokwa kupotiswa batu)

Zemukayo Bona

Libaka Mobalumelelizwe Kupota Batu Inze Bali Banosi

  1. The Bible and the Divine Name (Bibele ni Libizo la Mulimu). Mwa sibaka se, kubeilwe Libibele zesafumanehi-fumanehi, mi kubonisizwe mo libizo la Mulimu libukelelizwe mwa Mañolo kusina taba kuli batu babañwi nebalikile kulizwisa mwateñi. Hape kunani sibaka mokubeilwe Libibele zeñwi zesafumanehi-fumanehi ni lika za kwakale zebulezwi mwa Bibele, ili zekayoliswanga hamulaho wa nako.

  2. A People for Jehovah’s Name (Batu Bababizwa ka Libizo la Jehova). Mwa sibaka se, kubeilwe maswaniso abonisa litaba za kwamulaho za Lipaki za Jehova. Maswaniso abonisa litaba zakale, maswaniso amañwi, ni litaba za bupilo bwa batu babañwi, libonisa mo Jehova azwezipili kuetelela, kuluta, ni kuswalisanisa batu bahae kuli baeze tato yahae.

  3. World Headquarters​—Faith in Action (Ofisi Yezamaisa Musebezi wa Lipaki za Jehova Mwa Lifasi Kaufela​—Misebezi Yebonisa Tumelo). Mwa sibaka se, kubeilwe masikirini amatuna fobakona kusina bapoti kuli babone misebezi yetueza tutengo twa Sitopa Sesietelela ni motutuseza Lipaki za Jehova kulatelela ketelelo ya mwa Mañolo ya kukopana hamoho, kuluta batu kuba balutiwa, kuituta za Mulimu ni kubonisa lilato ku babañwi.

Libaka Mobatokwa Kupotiswa Batu

Batu bapotiswanga kwa liofisi ni mwa muyaho mokuezezwa misebezi yeshutana-shutana hamoho ni libaka zeñwi zeli fande kwa Warwick.

Muikungele pampili yetalusa za ofisi ya mutai.

Patterson

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON NY 12563

UNITED STATES

+1 845-306-1000

Kupotisa Batu

Shangwe mulumele kupo yamina ya kupota ya fa Intaneti musika kala kale kulukisa za musipili wamina.

La Mubulo kuisa la Butanu

8 kiloko kuisa 11 kiloko ni 13 kiloko kuisa 16 kiloko

Nako ya kupota ki lihora zepeli

Misebezi Yeeziwa

Balukisanga maswaniso atokwahala mwa lihatiso zaluna ni kulukisa litaba za kuteeleza ni mavidio. Batu babapotiswa batalusezwanga za likolo za Bibele zelutiwa fa sibaka se.

Wallkill

900 Red Mills Rd.

WALLKILL NY 12589

UNITED STATES

+1 845-744-6000

Kupotisa Batu

Shangwe mulumele kupo yamina ya kupota ya fa Intaneti musika kala kale kulukisa za musipili wamina.

La Mubulo kuisa la Butanu

8 kiloko kuisa 11 kiloko ni 13 kiloko kuisa 16 kiloko

Nako ya kupota ki lihora zepeli

Misebezi Yeeziwa

Silimo ni silimo, bahatisanga lihatiso zetomile fa Bibele zefitelela 25 milioni. Balumelanga lihatiso mwa lipuo zefitelela 360 kwa liofisi za mitai za Lipaki za Jehova mwa lifasi kaufela, kukopanyeleza cwalo ni liputeho za Lipaki za Jehova zefitelela 15,000 za mwa United States, Canada, ni mwa libaka za Caribbean.