Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Lipaki za Jehova Batomile Milao ka za Kuba Mwa Libato?

Kana Lipaki za Jehova Batomile Milao ka za Kuba Mwa Libato?

Lipaki za Jehova balumela kuli kulatelela likuka ni litaelo ze mwa Bibele kukona kulutusa kueza likatulo zetabisa Mulimu ni zekona kulutusa. (Isaya 48:17, 18) Haki luna babatomile likuka ni milao yeo, kono lwailatelela. Mulemuhe mo litaelo ni likuka zeñwi liswalisanela ni taba ya kuba mwa libato. *

  • Linyalo lilukiselizwe kuli libe leliinelela. (Mateu 19:6) Bakeñisa kuli Lipaki za Jehova balumela kuli libato ki muhato olibisa kwa linyalo, haliswaneli kuungiwa ka likesha.

  • Batu babaswanela kuba mwa libato ki batu babahulile, babaitukiselize kunyala kamba kunyalwa. Batu babacwalo “[bafitelezi] nako ya litakazo za kwa bunca,” kamba kikale batuhela kuba ni takazo ya somano yetulile tikanyo.​—1 Makorinte 7:​36.

  • Batu bababata kuba mwa libato baswanela kuba babalukuluhile kukena mwa linyalo. Kacwalo, nihaike kuli batu babañwi bafelize linyalo labona ka mulao, habasika lukuluha kukena mwa linyalo hape kakuli Mulimu uunga kuli libaka feela linosi lelikona kutahisa kuli kube ni teleko ki haiba yomuñwi mwa linyalo uikenyize mwa muzamao wa buhule.​—Mateu 19:9.

  • Bakreste babaketa kukena mwa linyalo, balaelwa kunyalana feela ni mutu yali Mukreste ka bona. (1 Makorinte 7:​39) Lipaki za Jehova balumela kuli taelo ye haitalusi feela mutu yakuteka litaba zelulumela, kono iama mutu luli yalumela litaba zeo ni yapila ka kulumelelana ni litumelo zaluna, ili yakolobelizwe sina Paki ya Jehova. (2 Makorinte 6:​14) Kuzwa feela kwamulaho, Mulimu naalaelanga batanga bahae kunyalana feela ni mutu yanani tumelo yeswana ni yabona. (Genese 24:3; Malaki 2:​11) Babatisisi ba litaba za mwa linako za cwale balemuhile kuli kumamela taelo yeo kwatusa luli. *

  • Banana baswanela kuutwa bashemi babona. (Liproverbia 1:8; Makolose 3:​20) Haiba basapila fa lapa la bashemi babona, kumamela taelo yeo kukopanyeleza kuutwa bashemi babona nihaiba mwa litaba za mabato. Bashemi bakona kutaluseza mwanaa bona wamushimani kamba wamusizana lilimo zakona kulumelezwa kuba mwa libato ni mutu yomuñwi, mane ni lika zalumelelizwe ni zasaswaneli kueza hali mwa libato.

  • Ka kulatelela likuka za mwa Mañolo, yomuñwi ni yomuñwi wa Lipaki za Jehova uikatulelanga kuba mwa libato kamba kutokwa ni kuiketela mutu yakaba ni yena mwa libato. Taba yeo ilumelelana ni sikuka sa mwa Bibele sesili: “Yomuñwi ni yomuñwi ukashimba mulwalo wa kuikalabela.” (Magalata 6:5, litaluso ze kwatasi) Kono babañata hababata kuba mwa libato, bakupanga kelezo kwa Lipaki babahulile ni babanani yeloseli, ili bababata kubatusa kueza likatulo zeswanela.​—Liproverbia 1:5.

  • Likezo zebaezanga batu babañata babali mwa libato mane ki libi zetuna luli. Ka mutala, Bibele ilulaela kuli luswanela kuambuka muzamao wa buhule. Taba yeo haiami feela kusaeza somano ni mutu kono hape ikopanyeleza likezo zeñwi zemasila zebaezanga batu babasika nyalana zecwale ka kuswala-swala lilama za lupepo za mutu yomuñwi kamba kueza somano ya mwahanu kamba ya mokuzwela za mutabani. (1 Makorinte 6:​9-​11) Mane nihaiba likezo zebaezanga batu babañwi babasika nyalana zekona kutahisa kuli mutu abe ni takazo ya kulobala ni mutu yomuñwi, niha basaezi cwalo luli, liingiwa kuli ki “masila” mi halitabisi Mulimu. (Magalata 5:​19-​21) Bibele hape ibonisa kuli haluswaneli kuitusisa “manzwi aswabisa” aambola za buhule mwa lingambolo zaluna.​—Makolose 3:8.

  • Pilu, kamba yena mutu yeluli yena mwahali, yapuma. (Jeremia 17:9) Yakona kutahisa kuli aeze lika zaziba ni yena kuli halisika luka. Kacwalo, kuli basike bakena mwa muliko, batu baba mwa libato baswanela kutokomela kuli habaipumani inze bali banosi mwa libaka zesaswaneli. Bakona kuitibelela ka kuunga mihato yekona kubatusa inge cwalo kulukisa kuli babe mwa sikwata sa batu babañwi kamba kukupa mutu yomuñwi yaswanela kuli abe ni bona. (Liproverbia 28:26) Bakreste ba makwasha, ili bababata mutu wa kukena ni yena mwa linyalo, baziba kuli kubatanela fa Intaneti ni mutu kukona kubakenya mwa butata, sihulu haiba babatana ni mutu yebasa zibi hande.​—Samu 26:4.

^ para. 1 Mwa lizo zeñwi, batu bababata kunyalana babanga pili mwa libato kono mwa lizo zeñwi mona habaezangi cwalo. Niteñi, Bibele haibonisi kuli mutu uswanela kuba mwa libato kamba kutokwa pili asika nyala kamba kunyalwa kale.

^ para. 5 Ka mutala, taba yeñwi yefumaneha mwa magazini yebizwa Marriage & Family Review neibonisize kuli “lipatisiso zetaalu zeneezizwe ka za linyalo libonisa kuli hañata manyalo a batu babahuliselizwe mwa bulapeli bobuswana ni babanani litumelo zeswana, akondanga mi ainanga nako yetelele (mwahalaa lilimo ze 25 ni 50 kamba kufitelela).”​—Volyumu 38, taba 1, likepe 88 (2005).