Mubone mwanaaboniselize tumelo ni busepahali Ezekiasi ka kueza likatulo zende, kusina taba ni miinelo yetaata yanaatalimani ni yona, ili kutomela mutala sicaba sahae kamukana ni batu kaufela babasebeleza Jehova kacenu.