Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Mavidio A Litaba ka za Libuka za Mwa Bibele

Litaba zeñwi ka za buka ni buka ya mwa Bibele.

Litaba ka za Buka ya Estere

Litaba zeneezahezi mwa miteñi ya Estere likatiisa tumelo yamina ku Jehova Mulimu, kuli unani maata a kupilisa batu bahae ni kubazwisa mwa matata ebakopana ni ona kacenu.

Litaba ka za Buka ya Jobo

Batu kaufela baba lata Jehova ba ka likiwa. Buka ya Jobo i lufa buikolwiso bwa kuli lwa kona ku sepahala ku Jehova ni kuyemela bubusi bwa hae.

Litaba ka za Buka ya Lisamu

Litaba zeñozwi mwa buka ya Lisamu likutekehisa bubusi bwa Jehova, litusa ni kuomba-omba batu baba mulata, mi libonisa mwakatahiseza licinceho fa lifasi ka Mubuso wahae.

Litaba ka za Buka ya Liproverbia

Mufumane ketelelo yezwa ku Mulimu yetusa mwa miinelo kaufela ya bupilo​—ibe mwa litaba za lipisinisi kamba mwa litaba zeama lubasi.

Litaba ka za Buka ya Muekelesia

Mulena Salumoni ubonisa lika zeli za butokwa hahulu mwa bupilo mi ulibapisa kwa lika zelwanisana ni butali bobuzwa ku Mulimu.

Litaba ka za Buka ya Pina ya Salumoni

Lilato lelisa feli lanaanani lona musizana wa Mushulamiti ku mulisana litaluswa kuli ki “mulilo wa Jah.” Kabakalañi?

Litaba ka za Buka ya Isaya

Isaya ki buka yenani bupolofita bobunepahezi, bobukona kulutusa kusepa Jehova sina Mutalelezi wa lisepiso ni Mulimu yapilisa.

Litaba ka za Buka ya Jeremia

Jeremia naazwezipili kueza musebezi wahae ka busepahali kusina taba ni kuli naakopana ni miinelo yetaata. Munahane feela mo mutala wahae ukona kutuseza Bakreste kacenu.

Litaba ka za Buka ya Malilo

Neiñozwi ki Mupolofita Jeremia, ibonisa masitapilu anaabile teñi bakeñisa kusinyiwa kwa Jerusalema ni mo kubaka kutahiseza sishemo sa Mulimu.