Muikungele:

(1 Pitrosi 2:9)

 1. Mulimu uketile

  Sicaba mwa lifasi.

  Batozizwe ka moya;

  Mi bamutabisa.

  (KORASI)

  Saanda sa Butokwa,

  Ki sicaba sahao.

  Balata zahao.

  Bapaka libizo lahao.

 2. Batu babakenile

  Bazibahaza niti.

  Babizizwe ki Ndate

  Kuzwa mwa lififi.

  (KORASI)

  Saanda sa Butokwa,

  Ki sicaba sahao.

  Balata zahao.

  Bapaka libizo lahao.

 3. Bapeta musebezi

  Obafilwe ki Kreste.

  Litaelo zahae

  Balitokomela.

  (KORASI)

  Saanda sa Butokwa,

  Ki sicaba sahao.

  Balata zahao.

  Bapaka libizo lahao.