Muikungele:

(Mateu 25:34-40)

 1. Jesu unani ba lingu zeñwi ili

  babaswalisana ni batoziwa.

  Lika kaufela

  zeezezwa bona,

  Jesu uli, balifelwe mupuzo.

  (KORASI)

  “Hane mubatusa, nemu nitusa.

  Ka kutusa bona, mutusize na.

  Zene mubaezeza neli zaka.

  Ka kubatusa, nemu nitusa.

  Ka kutusa bona, mutusize na.”

 2. “Nemu nifepile hane nilapile,

  mi nemu nifile zene nitokwa.”

  Bakali: “Neluezize

  lili cwalo?”

  Mulena uka baalaba kuli:

  (KORASI)

  “Hane mubatusa, nemu nitusa.

  Ka kutusa bona, mutusize na.

  Zene mubaezeza neli zaka.

  Ka kubatusa, nemu nitusa.

  Ka kutusa bona, mutusize na.”

 3. “Musepahalile, muezize zende,

  ka kukutaza ni banyani baka.”

  Mulena ukali

  kwa lingu zahae:

  “Hamutahe muto luwa lifasi.”

  (KORASI)

  “Hane mubatusa, nemu nitusa.

  Ka kutusa bona, mutusize na.

  Zene mubaezeza neli zaka.

  Ka kubatusa, nemu nitusa.

  Ka kutusa bona, mutusize na.”