Mubapale kamba kuikungela lipina zebaitusisa Bakreste kwa kulumbeka ni kulapela Jehova Mulimu. Kunani lipina za manzwi, lipina za mulumo feela zelizizwe ki likwata, ni lipina za mulumo feela zesina manzwi.