Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | KANA MUKAAMUHELA MPO YETUNA KA KUFITISISA YAMIFILE MULIMU?

Mukaitebuha Cwañi Mpo Yetuna ka Kufitisisa Yamifile Mulimu?

Mukaitebuha Cwañi Mpo Yetuna ka Kufitisisa Yamifile Mulimu?

“Lilato lanani lona Kreste lalususueza . . . Naashwezi batu kaufela kuli babapila batuhele kupilela bona bañi, kono bapilele yena yanaa bashwezi.”—2 Makorinte 5:14, 15.

MPO yetuna hahulu yelufilwe iswanela kulususueza kubonisa buitebuho. Jesu naakoñomekile butokwa bwa kuitumelanga hasaafolisize baana baalishumi bane bakula butuku bone busina kalafo ka nako yani. Yomuñwi kwa baana baalishumi bani “akuta, anzaa kanyisa Mulimu ka linzwi lelituna.” Jesu naabulezi kuli: “Bane bakenisizwe kaufela neli baalishumi, nji cwañi? Cwale ba 9 bona bakai?” (Luka 17:12-17) Luitutañi? Kubunolo hahulu kulibala kuitumela ku babañwi habaluezeza lika zende!

Tiululo ki mpo yesakoni kubapanyiwa kwa mpo ifi kamba ifi. Ki yona mpo yetuna ka kufitisisa yelufilwe. Kacwalo, mukona kubonisa cwañi buitebuho bwamina kwa mpo yamifile Mulimu?

  • Kuzwelapili kuziba Mufani. Mpo ya tiululo haitalusi kuli mutu ki kale afiwa bupilo bobusafeli. Kono Jesu naabulezi cwana hanaalapela ku Mulimu:  “Kuli bafumane bupilo bobusa feli, batokwa kuzwelapili kukuziba, wena Mulimu anosi wa niti, ni yene ulumile, yena Jesu Kreste.” (Joani 17:3) Haiba mutu amibulelela kuli muuna yomuñwi naakile apilisa bupilo bwamina hane musali banana, kana nemusike mwatabela kuziba zeñata ka za muuna yo ni libaka hanaa mipilisize? Jehova Mulimu, yanaamifile mpo ya tiululo yepilisa bupilo bwamina, ubata kuli mumuzibe ni kuba ni silikani sesinde ni yena. Bibele isusueza kuli: “Musutelele ku Mulimu, mi ukasutelela ku mina.”—Jakobo 4:8.

  • Mubonise tumelo kwa tiululo. “Yabonisa tumelo ku Mwana uba ni bupilo bobusa feli.” (Joani 3:36) Kubonisa tumelo kutalusañi? Kutalusa kuunga muhato ka misebezi yamina. (Jakobo 2:17) Ki ufi muhato omutokwa kuunga? Mpo ikona feela kuba yamina haiba mueza buikatazo ni kuiamuhela. Kacwalo mutokwa kueza buikatazo ni kuamuhela tiululo. Ka mukwa ufi? Muitute kuziba kupila ka nzila yetabisa Mulimu, mi mupile cwalo. * Mulapelange ku Mulimu kumukupa kuli amiswalele ni kuli amituse kuba ni lizwalo lelilukuluhile. Hamulapela ku Mulimu, mube ni buikolwiso bwa kuli tiululo ikalutusa kupila mwa kozo, buiketo ni tabo kuya kuile!—Maheberu 11:1.

  • Mufumanehange kwa Kupuzo ya lifu la Jesu. Jesu naatomile kezahalo yeswanela kueziwanga ka silimo ya kuluhupulisa za tiululo. Jesu naabulezi cwana ka za kezahalo yeo yeluswanela kuhupulanga: “Muezange cwalo kuli munihupule.” (Luka 22:19) Lipaki za Jehova bakaeza mukiti wa kuhupula lifu la Jesu la Bubeli, April 11, 2017, lizazi hase lilikezi. Ka nako ya mukiti wo, okatanda ibato ba hora iliñwi, kukaba ni ngambolo yetalusa butokwa bwa lifu la Jesu ni molilutuseza ka nako ya cwale ni ka nako ya kwapili. Silimo sesifelile, batu babato ba 20 milioni nebafumanehile kwa Kupuzo mwa lifasi kaufela. Lwamimema kuli mutokopana ni luna, ili kutobonisa buitebuho kwa mpo yetuna ka kufitisisa yalufile Mulimu.

^ para. 7 Nzila yende hahulu yelukona kuzwelapili kuziba Mulimu ka yona ni kusutelela ku yena ki kuituta Linzwi lahae, yona Bibele. Mwakona kuituta mwakuezeza cwalo ka kubuza yomuñwi wa Lipaki za Jehova kamba ka kukena fa webusaiti yaluna ya www.jw.org.