Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  No. 1 2017

 TOHO YA TABA | MOMUKONA KUTUSEZWA HAHULU KA KUBALANGA BIBELE

Libaka Hamuswanela Kubalanga Bibele

Libaka Hamuswanela Kubalanga Bibele

“Neninahana kuli Bibele itaata hahulu kuiutwisisa.”—Bo Jovy

“Neninahana kuli kubala Bibele kwanyikwisa.”—Bo Queennie

“Hane niboni mone ibonahalela butuna Bibele, nafelelwa ki takazo ya kuibala.”—Bo Ezekiel

Kana mukile mwanahana za kubala Bibele kono semupalelwa bakeñisa kuikutwa mobaikutwela bababulezwi fahalimu? Babañata baanga kuli kubala Bibele ki musebezi omutuna hahulu. Kono mukaeza cwañi haiba muziba kuli Bibele yakona kumitusa kuba ni tabo ni kuikola bupilo? Mi mukaeza cwañi haiba muziba kuli kunani linzila zende za kubala ka zona Bibele zekona kumitusa kuikola kuibalanga? Kana mwatabela kuziba momukona kutusezwa ki Bibele?

Munyakisise litaba lisikai zebabulezi batu babaikola bupilo bobunde kabakala kukala kubala Bibele.

Bo Ezekiel, baba mwa lilimo za ma 20, bali: “Kwamulaho, neniswana inge mutu yazamaisa mota kusina kwaya. Kono kubala Bibele kunitusize kuikola bupilo. Mwa Bibele, kufumaneha litaba zetusa zenikona kuitusisa zazi ni zazi.”

Bo Frieda, baba mwa lilimo za ma 20, babulela kuli: “Nenibanga ni kacima-cima. Kono bakeñisa kubalanga Bibele, niitutile kubonisa buiswalo. Kueza cwalo kutahisize kuli batu banitabele mi cwale seninani balikani babañata.”

Musali ya mwa lilimo za ma 50 wa libizo la Eunice, ubulela cwana ka za Bibele, “Bibele initusa kuba mutu yomunde, ni kucinca mikwa yaka yemaswe.”

Sina mobalemuhezi batu bababulezwi bao bababalanga Bibele ni babañwi babañata, kubala Bibele kukona kumitusa kupila bupilo bobunde ka kufitisisa. (Isaya 48:17, 18) Kubala Bibele hape kwakona kumitusa (1) kueza likatulo zende, (2) kufumana balikani babande, (3) kutiyela muinelo otaata, ni (4) kuituta niti ka za Mulimu, ili nto yabutokwa ni kufita. Kelezo ya mwa Bibele izwa ku Mulimu, kacwalo mukatusiwa hahulu haiba muilatelela. Mulimu hafangi likelezo zemaswe.

Nto yabutokwa ki kukala kubala Bibele. Kono ki lika mañi zekona kutahisa kuli kumibele bunolo kukalisa kubala Bibele ni kuikola yona?