Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  No. 1 2017

 TOHO YA TABA | MOMUKONA KUTUSEZWA HAHULU KA KUBALANGA BIBELE

Ki Lika Mañi Zekamitusa Kuikola Kubala Bibele?

Ki Lika Mañi Zekamitusa Kuikola Kubala Bibele?

Kana hamukabala Bibele, mukanyikwa kamba mukaikola yona? Kukaitinga ka momukaingela kubala Bibele kwamina. Halunyakisiseñi zemukona kueza kuli mube ni takazo yetuna ya kubala Bibele ni kuikola kuibala.

Mukete Bibele yetolokilwe hande, ili mwa puo yeitusiswa mwa nako ya cwale. Haiba mubala litaba zenani manzwi amañata ataata ili akale, emusa zibi, hamuna kuikola kubala. Kacwalo mubate Bibele yeitusisa puo yebunolo kuiutwisisa ili yeka mifita kwa pilu. Nihakulicwalo, Bibele yeo iswanela kuba yetolokilwe ka tokomelo ni ka kunepahala. *

Muitusise lipangaliko za mwa nako ya cwale. Kacenu Bibele yehatisizwe yafumaneha, mi hape Bibele ya kubalela fa lipangaliko ni yona yafumaneha. Mwakona kubala Libibele zeñwi fa Intaneti kamba kuikungela zona fa Intaneti ni kulibeya fa likompyuta kamba fa mawaile kuli muipalele zona. Libibele zeñwi linani liitusiso zemikonisa kutatuba litimana zeñwi za mwa Bibele zebulela za taba yeswana kamba liitusiso zemitusa kubapanya molitolokezwi litaba za mwa Bibele yemubala ni Libibele zeñwi. Haiba mina mutabela kuteeleza feela kwa litaba zebalilwe za mwa Bibele, litaba zebalilwe za mwa Bibele ni zona zafumaneha mwa lipuo zeñwi. Batu babañata baikolanga kuteeleza habali mwa mbasi, habatapisa, kamba habaeza misebezi yemiñwi yebakonisa kuteeleza. Mwakona kuitusisa muezezo omukona.

 Muitusise liitusiso zetusa kwa kuituta Bibele. Liitusiso zeo zakona kumitusa hahulu hamunze mubala Bibele. Kunani limapa zebonisa libaka zebulezwi mwa Bibele, zekamitusa kubona libaka zemubalile ni kubona mone liezahalela lika. Litaba zecwale ka zehatisizwe mwa magazini ye kamba ze fa kalulo ya fa webusaiti ya jw.org yeli, “Lituto za Bibele,” zakona kumitusa kuutwisisa litaba zeñata za mwa Bibele.

Muitusise miezezo yeshutana-shutana. Haiba kuli kubala Bibele kuzwa kwa makalelo kuisa kwa mafelelezo kwamikataza hahulu, mwakona kuba ni takazo ya kubala Bibele ka kuketa kalulo yeñwi ya mwa Bibele yemutabela hahulu. Haiba mubata kuziba batu bababulezwi hahulu mwa Bibele, mwakona kubala litaba za batu bao. Akalezo yebonisa momukona kuezeza cwalo, ibonisizwe mwa mbokisi ye fahalimu yeli, “ Mubatisise ze Mwa Bibele ka Kuziba Batu Bababulezwi Mwateñi.” Kono kucwañi haiba mubata kubala litaba za mwa Bibele ka kuya ka taba ni taba kamba ka kuya ka molitatamanelana likezahalo zebulezwi mwa Bibele? Mwakona kulatelela yeñwi ya liakalezo zelunyakisisize.

^ para. 4 Batu babañata balemuhile kuli Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca inepahezi, yaitingwa, mi ibunolo kuibala. Bibele yeo yehatisizwe ki Lipaki za Jehova, yafumaneha mwa lipuo zefitelela 130. Mwakona kuikungela Bibele yeo fa webusaiti ya jw.org kamba kuikungela progilamu ya JW Library. Kamba haiba mwatabela, Lipaki za Jehova bakona kumitiseza Bibele kwa ndu yamina.