Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | MOMUKONA KUTUSEZWA HAHULU KA KUBALANGA BIBELE

Bibele Ikona Kunitusa Cwani Mwa Bupilo Bwaka?

Bibele Ikona Kunitusa Cwani Mwa Bupilo Bwaka?

Bibele yashutana ni libuka zeñwi. Mwa Bibele, kunani likelezo zezwa ku Mubupi waluna. (2 Timotea 3:16) Litaba ze mwateñi zakona kulutusa hahulu. Mane Bibele ibulela kuli: “Linzwi la Mulimu lapila mi linani maata.” (Maheberu 4:12) Bibele inani maata akulutusa mwa linzila zepeli zetuna ili kuluetelela mwa bupilo bwaluna bwa ka zazi ni zazi, ni kulutusa kuziba Mulimu ni lisepiso zahae.—1 Timotea 4:8; Jakobo 4:8.

Yakona kumitusa mwa bupilo bwamina ka nako ya cwale. Bibele yakona kumitusa mwa bupilo bwamina bwa ka zazi ni zazi. Mwa Bibele kunani likelezo zekona kulutusa mwa linzila zelatelela

Mutu yomuñwi ni musalaa hae babapila kwa Asia, nebaitebuhile hahulu kelezo yetusa ya mwa Bibele. Sina feela mokuinezi kwa batu babañata babasazo nyalana, nekubile taata ku mutu yo ni musalaa hae kuutwisisana mi nekuli taata kuambolisana ka kulukuluha. Kono nebakalile kusebelisa zene babala mwa Bibele. Ki lika mañi zene zwile mwateñi? Bo Vicent, ili ba baana, babulela kuli: “Zene nibalile mwa Bibele, nelinitusize kutatulula matata a mwa linyalo laluna ka nzila ye lilato. Kusebelisa litaba za mwa Bibele, kulutusize kupila ka tabo ni musalaa ka.” Bo musalaa bona bababizwa bo Annalou, balumela taba yeo ka kubulela kuli: “Kubala litaba za batu babañwi mwa Bibele kulutusize. Ninani tabo ka nako ya cwale, mi naitebuha linyalo laluna hamoho cwalo ni likonkwani zeluitomezi mwa bupilo.”

Kuziba Mulimu. Kwandaa kubulela litaba zeama linyalo labona, bo Vicent hape babulela kuli: “Kubalanga Bibele kunitusize kusutelela hahulu ku Jehova kufita haisali.” Taba yebabulela bo Vicent ikoñomeka taba ya butokwa ya kuli Bibele yakona kumitusa kuba ni bulikani bobunde ni Mulimu. Ka kueza cwalo, mukatusiwa ki kelezo yafa Mulimu mi mukaziba hande Mulimu sina mulikanaa mina. Mi mukalemuha kuli Mulimu upatulula litaba ka za bupilo bobunde bwa kwapili, ili nako yemuka ikola “bupilo sakata” bwa kuya kuile. (1 Timotea 6:19) Kwandaa Bibele, hakuna buka yeñwi yekona kusepisa litaba zende zeo.

Haiba muikataza kubalanga Bibele ni kusatuhela, ni mina mwakona kutusiwa cwalo, ili kutusiwa mwa bupilo bwamina ka nako ya cwale ni kuziba Mulimu. Kono hamunze mubala Bibele, mwendi mukaba ni lipuzo zeñata. Haiba kuba cwalo, muhupule mutala omunde wa Muetopia yanaapilile lilimo ze 2,000 kwamulaho. Naanani lipuzo zeñata ka za Bibele. Hanaabuzizwe ka za haiba naautwisisa zanaabala, naaalabile kuli: “Nikautwisisa cwañi, konji haiba yomuñwi anietelela?” * Hasamulaho, aamuhela tuso yanaafilwe ki Filipi, yanaali muluti yomunde wa Bibele, ili yo hape naali mulutiwa wa Jesu wa kwa makalelo. (Likezo 8:30, 31, 34) Ka kuswana, haiba mwatabela kutusiwa kuli muzibe zeñata ka za Bibele, lumisusueza kukupa tuso fa Intaneti, ili fa webusaiti ya www.jw.org kamba muñolele kwa keyala ya sibaka sesili bukaufi ni mina yebonisizwe mwa magazini ye. Hape mwakona kubuza Lipaki za Jehova babapila bukaufi ni mina kamba mwakona kuya kwa Ndu ya Mubuso ye mwa silalanda semupila kusona. Mwakona kuipumanela Bibele mi mulike mo mukonela kuli imietelele ilikuli mupile bupilo bobunde.

Haiba mwakakanya ka za haiba mwakona kusepa Bibele luli, mubuhe vidio yekuswani yeli, Lukona Kuziba Cwañi Kuli Bibele Ibulela Niti? Mwakona kufumana vidio yeo ka kueza scan code ye kamba ka kuya fa jw.org, ni kusina fokuñozwi kuli Mubate, kona mukañola toho ya taba ya vidio yeo

^ para. 8 Kuli mubale litaba zeñata mwa Bibele ka za likelezo zetusa, mukene fa webusaiti yaluna ya jw.org. Mubone mwatasaa LITUTO ZA MWA BIBELE > LIKALABO ZA LIPUZO ZA MWA BIBELE.