Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

TAWALA YA MULIBELELI NO. 1 2017

Momukona Kutusezwa Hahulu ka Kubalanga Bibele

MUBONA CWAÑI?

Kana Bibele ki yakale hahulu kuli haisakona kulutusa mwa linako zaluna? Kamba kana isakona kulutusa? Bibele ibulela cwana: ‘Liñolo kamukana liñozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu mi latusa.’2 Timotea 3:16, 17.

Hatiso ye ya Tawala ya Mulibeleli inyakisisa litaba za mwa Bibele zebonisa butali bobutusa mi ifa liakalezo zekona kulutusa hahulu haiba lubala Bibele.

 

Libaka Hamuswanela Kubalanga Bibele

Batu ba­bañata-­ñata batusizwe cwañi ka kubalanga Bibele?

Nikona Kukalisa Cwañi Kubala Bibele?

Liakalezo zeketalizoho likamitusa kuli kumibele bunolo kubala Bibele ni kuikola hahulu yona.

Ki Lika Mañi Zekamitusa Kuikola Kubala Bibele?

Litoloko, lipangaliko zacwale, liitusiso, ni liakalezo zeñwi zekona kumitusa kuikola kubala Bibele.

Bibele Ikona Kunitusa Cwani Mwa Bupilo Bwaka?

Mwa buka ye yeneñozwi kwa ikale kunani kelezo yetusa hahulu.

Nenisaba Kushwa!

Bo Yvonne Quarrie bakile baipuza kuli, “Nipilelañi?” Kalabo ya puzo yeo neicincize bupilo bwabona.

“Enoke Naazamaile ni Mulimu”

Haiba mubabalela lubasi mi kumibelanga taata kueza zelukile, mwakona kuituta kwa tumelo ya Enoke.

Butata Bwa Kusautwisisa Hande Bibele

Litaba za mwa Bibele ki za butokwa hahulu kuli batu habaswaneli kupalelwa kuliutwisisa. Mukona kuliutwisisa cwañi?

Bibele Ibulelañi?

Bibele ibonisa zetahisa manyando mi hape ibonisa ni mwakafelela manyando.