Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

TAWALA YA MULIBELELI December 2015 | Mwakona Kuutwisisa Bibele

Kana mukile mwaipuza kuli, ‘Ki kabakalañi Bibele haili taata kuiutwisisa?’

TOHO YA TABA

Ki kabakalañi Haluswanela Kuutwisisa Bibele?

Batu babañata bakuteka hahulu buka yekenile yeo kono habazibi moikona kubatuseza.

TOHO YA TABA

Buka Yelutokwa Kuutwisisa

Lisupo zeene zebonisa kuli Bibele neiñolezwi kuli ikone kuutwisiswa ki batu kaufela.

TOHO YA TABA

Kufumana Tuso Yakuutwisisa Bibele

Haiba Bibele neiñolezwi kuli lukone kuiutwisisa, ki kabakalañi hamutokwa kuli mutu yomuñwi amituse kuiutwisisa?

Buipumisi! Kana Bukafela Muta Omuñwi?

Kana baipumisi batahisize kuli mutuhele kuba mutu wa lipolitiki, kutuhela za bulapeli, kamba kutuhela kueza lipisinisi?

Kana Mwa Ziba?

Kana Majuda nebazwile luli “mwa macaba kaufela a mwatasaa lihalimu” kutaha kwa Jerusalema fa Pentekota ya 33 C.E.? Batu ba­bañata-­ñata bane batahanga kwa mikiti ya Sijuda mwa Jerusalema nebafitelanga kai?

Kana Pitrosi Neliyena Papa Wapili?

Jesu naatalusañi hanaabulezi kuli: “U licwe, wena Pitrosi, mi ku lona licwe leo ni ka yaha fateñi Keleke ya ka”?

OUR READERS ASK

Kiñi Zefosahezi ka za Lizo Zeeziwanga fa Mukiti wa Ngilisimusi?

Kana taba ya kuli lizo za mukiti wa ngilisimusi lisimuluha kwa bulapeli bwa buhata yaswanela kupalelwisa mutu kueza mukiti wa ngilisimusi?

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Ki kabakalañi Mulimu halata batu babalata niti?