Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 LITABA ZA KWAIKALE ZEKONA KUTUSA BATU KACENU

Muswalelane ka Pilu Kaufela

Muswalelane ka Pilu Kaufela

SIKUKA SA MWA BIBELE: “Mu zwelepili ku . . . swalelana ka pilu kaufela mutu ni kwa na ni libaka la ku tongoka yo muñwi. Sina Jehova ha mi swalezi ka pilu kaufela, ni mina mu lukela ku eza cwalo.”—Makolose 3:13.

Kuswalelana ka pilu kaufela kutalusañi? Mwa Bibele, sibi siswaniselizwe kwa sikoloti mi kuswalela kubapanyizwe ni kusa lifisa mutu sikoloti. (Luka 11:4) Buka yeñwi italusa kuli mwa Bibele linzwi la Sigerike lelitolokilwe kuli “kuswalela” litalusa “kutuhela kulifisa mutu sikoloti, ka kusa mubuza za sikoloti seo.” Kacwalo, haluketa kuswalela mutu yalufoselize, halulibeleli kuli aluezeze nto yeñwi. Kuitatela kuswalela mutu hakutalusi kuli lwatabela mafosisa ahae kamba kuli lwanyinyafaza butuku bwa luutwisize. Kono lueza cwalo ka mulelo wa kuli lusike lwabuluka sikoto kwa pilu, nihaikaba kuli lunani libaka leliutwahala “la ku tongoka.”

Kana kuswalelana kwatusa kacenu? Kaufelaa luna lwafosanga bakeñisa kuli halusika petahala. (Maroma 3:23) Kacwalo, luswanela kuitatela kuswalelanga babañwi bakeñisa kuli ni luna lukatokwa kuli batu babañwi baluswalele. Kwandaa zeo, lukatuseha hahulu haiba luswalela batu babañwi. Ka mukwa ufi?

Haiba lubuluka sikoto kwa pilu ni kupalelwa kuswalela batu babañwi, lukaikutwisa feela butuku. Ku ba ni maikuto a cwalo kukona kutahisa feela kuli lusike lwaba ni tabo mwa bupilo. Mi hape kukona kulutahiseza matuku amatuna hahulu. Piho yeñwi yeneñozwi ki Dr. Yoichi Chida ni Caziba wa mihupulo ya batu yabizwa Andrew Steptoe mwa magazini yeñwi (Journal of the American College of Cardiology) neitalusize kuli: “Lipatisiso zeezizwe cwanoñufa libonisa kuli bunyemi ni sitoyo likona kutisa matuku a maswe hahulu a pilu.”

Kono kunani lika zende zelukona kufumana haiba luswalelana. Haiba luswalela batu babañwi ka pilu yaluna kaufela, lukabukeleza kozo ni swalisano mi nto yeo ikatahisa kuli lube ni swalisano yende ni batu babañwi. Mi sabutokwa ni kufita ki kuli, lukabonisa kuli lulikanyisa Mulimu yaswalelanga libi za batu bababakile ili yatokwa kuli ni luna luswalelange batu babañwi ka pilu kaufela.—Mareka 11:25; Maefese 4:32; 5:1.